Xem bài viết đơn
  #1  
Old 29-09-2009, 11:11 PM
Vô Tình's Avatar
Vô Tình Vô Tình is offline
Đội Xung Kích
Phong Trần Lãng Tử

Lãnh Diện Tuyệt Tình
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: Đất Võ Anh Hùng
Bài gởi: 4,806
Thời gian online: 1282867
Xu: 0
Thanks: 24
Thanked 24,257 Times in 1,771 Posts
Nội quy của box ảnh MNC

Hôm nay đề ra 1 số qui định ai vi phạm tuỳ mức độ sẽ sử lý nặng nhất là ban nick và tối đa quy phạm ko quá 3 lần , lần 1 sẽ nhắc nhở lần 2 xoá bài và lần 3 là ban

1.Tiêu đề bài post trong MNC ko được quá sốc , phản cảm để câu khách. Chữ cái đầu tiên trong tiêu đề phải viết hoa .

2. Cấm tuyệt đối ko đc pot hình sex, hình sex là gì thì có mỗi chúng ta đều biết ko cần nói nhiều (ai quy phạm nội quy này sẽ ban thẳng tay ) .

3. Những bài replay của các thành viên khi xem ảnh phải gõ tiếng việt có dấu , cấm có những lời nói quá khích tới người pot ảnh


Cuối cùng những topic ảnh post trùng sẽ bị xoá mà ko cần thông báo vì vậy các huynh,đệ khi post ảnh cần chú ý tránh thắc mắc sau này .

Nhắc nhở thêm các huynh đệ khi pot ảnh thì cũng nên lựa ảnh chất lượng 1 tý ko phải ảnh nào cũng pot trong MNC đc .

Tài sản của Vô Tình
Dong Binh Thánh Cấp Dong Binh Thánh Cấp
Chữ ký của Vô Tình

Bæ ngaïn hoa khai nhaát thieân nieân, hoa dieäp vónh caùch baát töông kieán. . .
Bieät vaán thieân nhai nhaát tuyeán khieân, ñieàu ñieàu daï thaâm maïc canh haøn. . .
Duyeân phaän laø thöù giuùp hai ngöôøi xa laï ñeán ñöôïc vôùi nhau!!!你 发如雪纷飞了眼泪 我等待苍老了谁
红尘醉微醺的岁月 我用无悔刻永世爱你的碑

Last edited by Hai Lúa_LT; 18-09-2010 at 04:01 PM.