Ghi chú đến thành viên
Go Back   4vn.eu > Truyện dịch - 4vn.eu >

Tàng Thư Lâu

> Truyện Tạm Dừng
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #51  
Old 22-06-2009, 11:49 PM
Vô Tình's Avatar
Vô Tình Vô Tình is offline
Đội Xung Kích
Phong Trần Lãng Tử

Lãnh Diện Tuyệt Tình
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: Đất Võ Anh Hùng
Bài gởi: 4,806
Thời gian online: 2 tuần 0 ngày 20 giờ
Xu: 0
Thanks: 24
Thanked 24,257 Times in 1,771 Posts
Chúc Mừng Sinh Nhật Huynh datinh1974

HÀN ĐAO HÀNH

TÁC GIẢ: UẤT NGÂN

Quyển 2: Đao Lạnh Đọng Trong Mắt.
Chương 16: Anh Hùng trủng

Người dịch: huynhduongcongtu
Nguồn: 4vn.euTài sản của Vô Tình
Dong Binh Thánh Cấp Dong Binh Thánh Cấp
Chữ ký của Vô Tình

Bæ ngaïn hoa khai nhaát thieân nieân, hoa dieäp vónh caùch baát töông kieán. . .
Bieät vaán thieân nhai nhaát tuyeán khieân, ñieàu ñieàu daï thaâm maïc canh haøn. . .
Duyeân phaän laø thöù giuùp hai ngöôøi xa laï ñeán ñöôïc vôùi nhau!!!你 发如雪纷飞了眼泪 我等待苍老了谁
红尘醉微醺的岁月 我用无悔刻永世爱你的碑

Last edited by Vô Tình; 23-06-2009 at 01:55 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #52  
Old 22-06-2009, 11:51 PM
Vô Tình's Avatar
Vô Tình Vô Tình is offline
Đội Xung Kích
Phong Trần Lãng Tử

Lãnh Diện Tuyệt Tình
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: Đất Võ Anh Hùng
Bài gởi: 4,806
Thời gian online: 2 tuần 0 ngày 20 giờ
Xu: 0
Thanks: 24
Thanked 24,257 Times in 1,771 Posts
Chúc Mừng Sinh Nhật Huynh datinh1974

HÀN ĐAO HÀNH

TÁC GIẢ: UẤT NGÂN

Quyển 2: Đao Lạnh Đọng Trong Mắt.
Chương 17: Như là cố nhân đến

Người dịch: huynhduongcongtu
Nguồn: 4vn.euTài sản của Vô Tình
Dong Binh Thánh Cấp Dong Binh Thánh Cấp

Last edited by Vô Tình; 23-06-2009 at 02:02 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #53  
Old 22-06-2009, 11:52 PM
Vô Tình's Avatar
Vô Tình Vô Tình is offline
Đội Xung Kích
Phong Trần Lãng Tử

Lãnh Diện Tuyệt Tình
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: Đất Võ Anh Hùng
Bài gởi: 4,806
Thời gian online: 2 tuần 0 ngày 20 giờ
Xu: 0
Thanks: 24
Thanked 24,257 Times in 1,771 Posts
Chúc Mừng Sinh Nhật Huynh datinh1974

HÀN ĐAO HÀNH

TÁC GIẢ: UẤT NGÂN

Quyển 2: Đao Lạnh Đọng Trong Mắt.
Chương 18: Dục huyết trùng sinh

Người dịch: huynhduongcongtu
Nguồn: 4vn.euTài sản của Vô Tình
Dong Binh Thánh Cấp Dong Binh Thánh Cấp
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #54  
Old 22-06-2009, 11:53 PM
Vô Tình's Avatar
Vô Tình Vô Tình is offline
Đội Xung Kích
Phong Trần Lãng Tử

Lãnh Diện Tuyệt Tình
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: Đất Võ Anh Hùng
Bài gởi: 4,806
Thời gian online: 2 tuần 0 ngày 20 giờ
Xu: 0
Thanks: 24
Thanked 24,257 Times in 1,771 Posts
Chúc Mừng Sinh Nhật Huynh datinh1974

HÀN ĐAO HÀNH

TÁC GIẢ: UẤT NGÂN

Quyển 2: Đao Lạnh Đọng Trong Mắt.
Chương 19: Nhiệt huyết viết lên bi ca

Người dịch: huynhduongcongtu
Nguồn: 4vn.euTài sản của Vô Tình
Dong Binh Thánh Cấp Dong Binh Thánh Cấp

Last edited by Vô Tình; 23-06-2009 at 02:17 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #55  
Old 22-06-2009, 11:54 PM
Vô Tình's Avatar
Vô Tình Vô Tình is offline
Đội Xung Kích
Phong Trần Lãng Tử

Lãnh Diện Tuyệt Tình
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: Đất Võ Anh Hùng
Bài gởi: 4,806
Thời gian online: 2 tuần 0 ngày 20 giờ
Xu: 0
Thanks: 24
Thanked 24,257 Times in 1,771 Posts
Chúc Mừng Sinh Nhật Huynh datinh1974

HÀN ĐAO HÀNH

TÁC GIẢ: UẤT NGÂN

Quyển 2: Đao Lạnh Đọng Trong Mắt.
Chương 20: Xả thân vì nghĩa

Người dịch: huynhduongcongtu
Nguồn: 4vn.euTài sản của Vô Tình
Dong Binh Thánh Cấp Dong Binh Thánh Cấp
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Từ khóa được google tìm thấy
@@hàn Đao hành, , , , hàn đao hành, han dao hanh, han dao hanh full, han dao hanh quyen 2, han dao hanh uat ngan, han hanh dao, hàn Đao hành, hàn đao hành, hàn hành kiếm, kiếm hiệp, kiem hiep dac sac, kiem hiep ngan, kiem hiepdac sac, lâm tứ hiệp, , , truyện hàn Đao hành, truyện hàn đao hành, truyen han dao hanh, truyen kiem hiep dac sac, truyen kiem hiep ngan, tuyet trung han dao hanh

Ðiều Chỉnh


©2008 - 2014. Bản quyền thuộc về hệ thống vui chơi giải trí 4vn.eu™
Diễn đàn phát triển dựa trên sự đóng góp của tất cả các thành viên
Tất cả các bài viết tại 4vn.eu thuộc quyền sở hữu của người đăng bài
Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi các bạn sử dụng thông tin tại 4vn.eu™