Ghi chú đến thành viên
Go Back   4vn.eu > Kiến thức > Tin học > Tủ sách Tin học
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 03-08-2008, 10:47 AM
Vô Tình's Avatar
Vô Tình Vô Tình is offline
Đội Xung Kích
Phong Trần Lãng Tử

Lãnh Diện Tuyệt Tình
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: Đất Võ Anh Hùng
Bài gởi: 4,805
Thời gian online: 2 tuần 0 ngày 20 giờ
Xu: 0
Thanks: 24
Thanked 24,257 Times in 1,771 Posts
Giáo trình: Thiết kế cài đặt mạng - Ngô Bá Hùng

Giáo trình được chia thành 9 chương với nội dung chủ yếu như sau:
  • Chuong 1: T?ng quan v? thi?t k? & cài d?t m?ng: Chuong này nh?m gi?i thi?u các bu?c c?n ph?i th?c hi?n d? xây d?ng m?t m?ng máy tính, các v?n d? liên quan, nh?c l?i mô hình OSI
  • Chuong 2: Các chu?n m?ng c?c b?: Chuong này nh?m gi?i thi?u m?t s? chu?n m?ng c?c b? ph? bi?n hi?n nay nhu Ethernet (10 BASE-5, 10BASE-2, 10 BASE-T), FAST Ethernet (100 BASE-TX, 100 BASE-T4, 100 BASE-FX), Token Ring.
  • Chương 3: Cơ sở về cầu nối : Chương này nhằm giới thiệu các vấn đề về băng thông gặp phải khi thực hiện mở rộng mạng bằng các thiết bị như Repeater và HUB, giải pháp khắc phục với cầu nối (Bridge)
  • Chương 4: Cơ sở về bộ hoán chuyển : Chương này nhằm giới thiệu về chức năng của bộ chuyển mạch (Switch) trong việc mở rộng băng thông mạng cục bộ, các giải thuật hoán chuyển trong Switch và các loại switch khác nhau.
  • Chương 5: Cơ sở về bộ chọn đường: Chương này nhằm giới thiệu các vấn đề liên quan đến việc xây dựng mạng diện rộng, vai trò của bộ chọn đường (Router) trong mạng diện rộng, các giải thuật vạch đường phổ biến và cách thức thiết lập mạng IP
  • Chương 6: Mạng cục bộ ảo (VLAN): Chương này nhằm giới thiệu vai trò của mạng ảo và các vấn đề liên quan khi thiết lập mạng ảo.
  • Chương 7: Danh sách điều khiển truy cập: Chương này nhằm giới thiệu về cách sử dụng Danh sách điều khiển truy cập để xây dựng cơ chế an toàn cho mạng.
  • Chương 8: Vấn đề quản trị mạng: Chương này nhằm giới thiệu vai trò và chức năng của các giao thức quản trị mạng trong công tác quản trị mạng.
  • Chương 9: Thiết kế mạng LAN: Chương này nhằm giới thiệu thiệu qui trình thiết kế mạng LAN, cách làm tài liệu, hồ sơ mạng.
DownloadCác chủ đề khác cùng chuyên mục này:

Tài sản của Vô Tình
Dong Binh Thánh Cấp Dong Binh Thánh Cấp
Chữ ký của Vô Tình

Bæ ngaïn hoa khai nhaát thieân nieân, hoa dieäp vónh caùch baát töông kieán. . .
Bieät vaán thieân nhai nhaát tuyeán khieân, ñieàu ñieàu daï thaâm maïc canh haøn. . .
Duyeân phaän laø thöù giuùp hai ngöôøi xa laï ñeán ñöôïc vôùi nhau!!!你 发如雪纷飞了眼泪 我等待苍老了谁
红尘醉微醺的岁月 我用无悔刻永世爱你的碑
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Từ khóa được google tìm thấy

Ðiều Chỉnh


©2008 - 2014. Bản quyền thuộc về hệ thống vui chơi giải trí 4vn.eu™
Diễn đàn phát triển dựa trên sự đóng góp của tất cả các thành viên
Tất cả các bài viết tại 4vn.eu thuộc quyền sở hữu của người đăng bài
Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi các bạn sử dụng thông tin tại 4vn.eu™