Ghi chú đến thành viên
Go Back   4vn.eu > Kiến thức > Tin học > Tủ sách Tin học
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 03-08-2008, 06:13 PM
baizen's Avatar
baizen baizen is offline
Nhập Môn Tu Luyện
 
Tham gia: Jun 2008
Bài gởi: 11
Thời gian online: 1 giờ 41 phút 58 giây
Xu: 0
Thanks: 1
Thanked 1 Time in 1 Post
Lab định tuyến qua lại giữa Ospf , RipV2 và EIGRP

Bài Lab với diagram và đã được cấu hình hoàn chỉnh giữa các giao thức định tuyến.Rất bổ ích cho các bạn đang học ccna


Redistribute giữa RIP Ver2,OSPF và EIGRP
I. Mô hình


Redistribute EIGRP RIP OSPF

II. Mục tiêu của bài lab
Đặt địa chỉ IP cho các interface trên các Router R1, R2,R3 và R4. Cấu hình định tuyến RIPv2, EIGRP, OSPF. Redistribute giữa các giao thức theo mô hình để các router này có thể liên lạc được với nhau.
1. Cấu hình khởi tạo cho các thiết bị mạng, cấu hình các interface của router.
- Đặt tên thiết bị.
- Cấu hình banner motd
- Cấu hình password cho console, telnet, Privileged, enable password, mã hóa mật khẩu file cấu hình.
- Cấu hình địa chỉ IP
- Cấu hình description
- Cấu hình enable các interface
2. Ping qua lại giữa các interface được kết nối trực tiếp với nhau.
3. Thiết lập giao thức định tuyến trên các router như mô hình trên.
4. Redistribute giữa các giao thức.
5. Xem bảng định tuyến (routing table).
6. Kiểm tra các router có thể ping qua lại lẫn nhau.


III. Cấu hình chi tiết
1. Cấu hình khởi tạo cho các thiết bị mạng, cấu hình các interface của router.
*Cấu hình trên R1
- Cấu hình đặt tên thiết bị
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1
R1(config)#


- Cấu hình Banner motd
R1(config)#banner motd "BACHKHOA-NPOWER"


- Cấu hình console
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#loggin synchronous
R1(config-line)#exit


- Cấu hình telnet
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit


- Cấu hình password privileged
R1(config)#enable secret bachkhoa-npower


- Cấu hình enable password
R1(config)#enable password cisco123


- Cấu hình mã hóa mật khẩu trong file cấu hình
R1(config)#service password-encryption


- Cấu hình các interface của route
R1(config)#interface serial 0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#description "R1 Connection to R2"
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#clock rate 64000
R1(config-if)#exit

R1(config)#interface loopback 0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#end


*Cấu hình trên R2
- Cấu hình đặt tên thiết bị
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R2
R2(config)#


- Cấu hình Banner motd
R2(config)#banner motd "BACHKHOA-NPOWER"


- Cấu hình console
R2(config)#line console 0
R2(config-line)#password cisco
R2(config-line)#loggin synchronous
R2(config-line)#exit


- Cấu hình telnet
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#password cisco
R2(config-line)#login
R2(config-line)#exit


- Cấu hình password privileged
R2(config)#enable secret bachkhoa-npower


- Cấu hình enable password
R2(config)#enable password cisco123


- Cấu hình mã hóa mật khẩu trong file cấu hình
R2(config)#service password-encryption


- Cấu hình các interface của route
R2(config)#interface serial 0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
R2(config-if)#description "R2 Connection to R1"
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#exit

R2(config)#interface serial 0/1
R2(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R2(config-if)#description "R2 Connection to R3"
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#clock rate 64000
R2(config-if)#end


*Cấu hình trên R3
- Cấu hình đặt tên thiết bị
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R3
R3(config)#


- Cấu hình Banner motd
R3(config)#banner motd "BACHKHOA-NPOWER"


- Cấu hình console
R3(config)#line console 0
R3(config-line)#password cisco
R3(config-line)#loggin synchronous
R3(config-line)#exit


- Cấu hình telnet
R3(config)#line vty 0 4
R3(config-line)#password cisco
R3(config-line)#login
R3(config-line)#exit


- Cấu hình password privileged
R3(config)#enable secret bachkhoa-npower


- Cấu hình enable password
R3(config)#enable password cisco123


- Cấu hình mã hóa mật khẩu trong file cấu hình
R3(config)#service password-encryption


- Cấu hình các interface của route
R3(config)#interface serial 0/0
R3(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
R3(config-if)#description "R3 Connection to R2"
R3(config-if)#no shut
R3(config-if)#exit

R3(config)#interface serial 0/1
R3(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
R3(config-if)#description "R3 Connection to R4"
R3(config-if)#no shut
R3(config-if)# clock rate 64000
R3(config-if)#end
R3#


*Cấu hình trên R4
- Cấu hình đặt tên thiết bị
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R4
R4(config)#


- Cấu hình Banner motd
R4(config)#banner motd "BACHKHOA-NPOWER"


- Cấu hình console
R4(config)#line console 0
R4(config-line)#password cisco
R4(config-line)#loggin synchronous
R4 (config-line)#exit


- Cấu hình telnet
R4(config)#line vty 0 4
R4(config-line)#password cisco
R4(config-line)#login
R4(config-line)#exit


- Cấu hình password privileged
R4(config)#enable secret bachkhoa-npower


- Cấu hình enable password
R4(config)#enable password cisco123


- Cấu hình mã hóa mật khẩu trong file cấu hình
R4(config)#service password-encryption


- Cấu hình các interface của route
R4(config)#interface serial 0
R4(config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
R4(config-if)#description "R4 Connection to R3"
R4 (config-if)#no shut
R4(config-if)#end

R4 (config)#interface loopback 0
R4(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
R4(config-if)#exit


2. Ping qua lại giữa các interface được kết nối trực tiếp với nhau.
*Trên Router R1:
R1#ping 192.168.2.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/5 ms
R1#


*Trên Router R2:
R2#ping 192.168.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/4/8 ms
R2#ping 192.168.3.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/6 ms
R2#


*Trên Router R3:
R3#ping 192.168.3.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/5 ms

R3#ping 192.168.4.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/4/6 ms
R3#


*Trên Router R4:
R4#ping 192.168.4.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/4/6 ms
R4#


3. Thiết lập giao thức định tuyến EIGRP trên các router.
*Trên Router R1:
R1#configure terminal
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#network 192.168.1.0
R1(config-router)#network 192.168.2.0
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#end
R1#


*Trên Router R2:
R2#configure terminal
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#network 192.168.2.0
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#exit

R2(config)#router eigrp 10
R2(config-router)#network 192.168.3.0
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#exit
R2(config)#


*Trên Router R3:
R3#configure terminal
R3(config)#router eigrp 10
R3(config-router)#network 192.168.3.0
R3(config-router)#no auto-summary
R3(config-router)#exit
R3(config)#

R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#exit
R3(config)#


*Trên Router R4:
R4#configure terminal
R4(config)#router ospf 1
R4(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
R4(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
R4(config-router)#end
R4#


4. Redistribute giữa các mạng
*Trên Router R2:
R2(config)#router rip
R2(config-router)#redistribute eigrp 10 metric 1
R2(config-router)#exit

R2(config)#router eigrp 10
R2(config-router)#redistribute rip metric 1000000 10 255 1 1500
R2(config-router)#end
R2#


*Trên Router R3:
R3(config)#router eigrp 10
R3(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1000000 10 255 1 1500
R3(config-router)#exit

R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#redistribute eigrp 10 metric 1 subnets
R3(config-router)#end


5. Xem bảng định tuyến (routing table).
*Trên Router R1:
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1
R 192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 0005, Serial0/1
R 192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 0005, Serial0/1
192.168.5.0/32 is subnetted, 1 subnets
R 192.168.5.1 [120/1] via 192.168.2.2, 0005, Serial0/1
R1#


*Trên Router R2:
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 0023, Serial0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/1
D EX 192.168.4.0/24 [170/2172416] via 192.168.3.2, 00:02:23, Serial0/1
192.168.5.0/32 is subnetted, 1 subnets
D EX 192.168.5.1 [170/2172416] via 192.168.3.2, 00:02:23, Serial0/1
R2#


*Trên Router R3:
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
D EX 192.168.1.0/24 [170/2172416] via 192.168.3.1, 00:05:42, Serial0/0
D EX 192.168.2.0/24 [170/2172416] via 192.168.3.1, 00:05:42, Serial0/0
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/0
C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/1
192.168.5.0/32 is subnetted, 1 subnets
O 192.168.5.1 [110/65] via 192.168.4.2, 00:08:47, Serial0/1
R3#


*Trên Router R4
R4#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
O E2 192.168.1.0/24 [110/1] via 192.168.4.1, 00:02:38, Serial0/0
O E2 192.168.2.0/24 [110/1] via 192.168.4.1, 00:02:38, Serial0/0
O E2 192.168.3.0/24 [110/1] via 192.168.4.1, 00:02:38, Serial0/0
C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/0
C 192.168.5.0/24 is directly connected, Loopback0
R4#


6. Kiểm tra các router có thể ping qua lại lẫn nhau.
*Trên Router R1:
R1#ping 192.168.3.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/4/5 ms
R1#ping 192.168.3.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/8/11 ms
R1#ping 192.168.4.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/6/8 ms
R1#ping 192.168.4.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 11/12/14 ms
R1#ping 192.168.5.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.5.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/10/15 ms
R1#


*Trên Router R2:
R2#ping 192.168.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/5 ms
R2#ping 192.168.4.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/5 ms
R2#ping 192.168.4.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/7/10 ms
R2#ping 192.168.5.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.5.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/10 ms
R2#


*Trên Router R3:
R3#ping 192.168.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 6/8/10 ms
R3#ping 192.168.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 7/9/11 ms
R3#ping 192.168.2.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/4/5 ms
R3#ping 192.168.5.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.5.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/6 ms
R3#


*Trên Router R4:
R4#ping 192.168.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/7/10 ms
R4#ping 192.168.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 7/10/16 ms
R4#ping 192.168.2.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/7/11 ms
R4#ping 192.168.3.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/6/10 ms
R4#ping 192.168.3.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/3/6 ms
R4#
Các chủ đề khác cùng chuyên mục này:

File Kèm Theo To view attachments your post count must be 1 or greater. Your post count is 0 momentarily.
Tài sản của baizen


Last edited by LeNK; 22-05-2013 at 09:55 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Người này đã nói CÁM ƠN đến vài viết vô cùng hữu ích của baizen
  #2  
Old 14-10-2008, 11:50 AM
olalala87
Guest
 
Bài gởi: n/a
Thời gian online: 0 giây
Bạn ơi bạn còn các lab khac không cho mình với.Mình đang cần!
cho địa chỉ để download cũng đượcCảm ơn nhé
Tài sản của olalala87

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 22-10-2008, 11:10 AM
baizen's Avatar
baizen baizen is offline
Nhập Môn Tu Luyện
 
Tham gia: Jun 2008
Bài gởi: 11
Thời gian online: 1 giờ 41 phút 58 giây
Xu: 0
Thanks: 1
Thanked 1 Time in 1 Post
Bạn vào đây tham khảo :
http://www.nhatnghe.com/FORUM/showthread.php?t=13081

còn cần tài liệu hoặc lab bạn nên chịu khó lên google để tìm , việc tìm kiếm sẽ giúp bạn tìm được những tài liệu và lab phù hợp với bạn.

***Tất cả đều có ở trên google :
Tài sản của baizen

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 02-12-2009, 09:56 PM
anhtinhs anhtinhs is offline
Nhập Môn Tu Luyện
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: ha noi
Bài gởi: 1
Thời gian online: 0 giây
Xu: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
thanks you so much, toi dang can cai nay,hix sap truot ccna oi`
Tài sản của anhtinhs

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 02-11-2010, 04:06 PM
tonnybeo198x tonnybeo198x is offline
Nhập Môn Tu Luyện
 
Tham gia: Nov 2010
Đến từ: hanoi
Bài gởi: 1
Thời gian online: 0 giây
Xu: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
bài này không down được.......
Tài sản của tonnybeo198x

Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Từ khóa được google tìm thấy
bai lab dinh tuyen ospf, bai lab rip v2, bai tap cau hinh ospf, cau hinh ospf va rip2, cau hinh rip2 va eigrp, cấu hình redistribute, dinh tuyen ospf va eigrp, dinh tuyen ospf va iegrp, dinh tuyet ospf va ripv2, eirgh va ópf, eirgh và ópf, eirgp ópf, lab định tuyến ospf, lab ripv2, lab ripv2 eigrp, lab; rip v2, ospf eigrp ripv2, ospf hoi tu voi eigrp, ospf_ripv2, quang ba ospf sang eigrp, quang ba rip ospf, redistribute rip va ospf, \eirgh và ospf

Ðiều Chỉnh


©2008 - 2014. Bản quyền thuộc về hệ thống vui chơi giải trí 4vn.eu™
Diễn đàn phát triển dựa trên sự đóng góp của tất cả các thành viên
Tất cả các bài viết tại 4vn.eu thuộc quyền sở hữu của người đăng bài
Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi các bạn sử dụng thông tin tại 4vn.eu™