Ghi ch煤 膽岷縩 th脿nh vi锚n
G峄焛 脨峄 T脿i M峄沬 Tr岷 l峄漣
 
脨i峄乽 Ch峄塶h
  #1  
Old 28-11-2009, 04:42 AM
minhchinh555's Avatar
minhchinh555 minhchinh555 is offline
Ch铆 T么n Th谩nh Qu芒n
 
Tham gia: Mar 2008
膼岷縩 t峄: USA
B脿i g峄焛: 12,303
Th峄漣 gian online: 3 tu岷 1 ng脿y 18 gi峄
Xu: 1
Thanks: 1,225
Thanked 20,253 Times in 6,526 Posts
Danh M么n - T谩c gi岷: Cao Nguy峄噒 - B峄 2 - Ch瓢啤ng 10

Danh M么n

T谩c gi岷: Cao Nguy峄噒

Ng瓢峄漣 d峄媍h: T峄 L膬ng


M峄 膼岷:

膼贸 l脿 m峄檛 膽岷 qu峄慶 膼岷 膼瓢峄漬g 膽茫 chia r岷, qu芒n quy峄乶 r啤i v脿o tay ng瓢峄漣 ngo脿i, 膽岷 qu峄慶 膽ang 峄 bu峄昳 ho脿ng h么n c峄 n贸.

膼贸 l岷 l脿 m峄檛 th峄漣 膽岷 m脿 膽岷 qu峄慶 v脿 th岷 gia c霉ng t峄搉 t岷.

Thu峄 膽岷 khi Cao T峄 l岷璸 n瓢峄沜, chi岷縰 c峄 ng瓢峄漣 c农, ban 啤n c么ng th岷, thi锚n h岷 d岷 d岷 h矛nh th脿nh n锚n b岷 th岷 gia l峄沶: h峄 B霉i 峄 H脿 B岷痗, h峄 Tr瓢啤ng 峄 H脿 膼么ng, h峄 Th么i 峄 S啤n 膼么ng, h峄 Vi 峄 Quan L农ng, h峄 S峄 峄 Ho脿i Nam, h峄 V瓢啤ng 峄 S啤n Nam, h峄 D瓢啤ng 峄 Ki岷縨 Nam.

M瓢峄漣 l膬m n膬m tr瓢峄沜, lo岷 An S峄 (1) r峄憈 cu峄檆 膽茫 b峄 d岷筽. Tri峄乽 膽矛nh nh脿 膼瓢峄漬g g峄璱 l峄 v岷璽 ti峄卬 qu芒n H峄搃 H峄檛 膽茫 tham gia d岷筽 y锚n ph岷 lo岷 r峄漣 bi锚n gi峄沬. Nh瓢ng Kh岷 h茫n 膼膬ng L峄 c峄 H峄搃 H峄檛 l岷 d貌m ng贸 giang s啤n 膼岷 膼瓢峄漬g, l岷璽 l峄峮g ru峄昳 ng峄盿 x芒m l岷 Trung Nguy锚n, d芒n ch煤ng r啤i v脿o c岷h l岷 than, 膽岷 qu峄慶 膼岷 膼瓢峄漬g nguy ng岷璸 trong nay mai.

B岷 膽岷 th岷 gia h峄 s峄ヽ tr峄 xu岷 gi岷穋 Th谩t, kh么i ph峄 x茫 t岷痗, nh瓢ng c农ng d岷 n岷痬 binh b脿nh tr瓢峄沶g quy峄乶 l峄眂, t峄 膽贸 瓢峄沜 h岷筺 nhau, b岷 膽岷 th岷 gia thay nhau l脿m T峄 t瓢峄沶g, m峄梚 nh脿 ki峄僲 so谩t tri峄乽 ch铆nh n膬m n膬m, nh瓢ng h峄 Th么i 峄 S啤n 膼么ng 膽峄檆 chi岷縨 v峄 tr铆 T峄 t瓢峄沶g cho 膽岷縩 nay 膽茫 h啤n m瓢峄漣 n膬m.

H峄 Tr瓢啤ng 峄 H脿 膼么ng v峄憂 x岷縫 th峄 hai trong b岷 膽岷 th岷 gia, m瓢峄漣 n膬m tr瓢峄沜 b峄 h峄 Th么i 峄 S啤n 膼么ng x煤i gi峄, gia t峄檆 chia r岷, qu芒n quy峄乶 b峄 膽o岷. H峄 Tr瓢啤ng b峄焛 v岷瓂 膽茫 kh么ng g瓢峄g d岷瓂 n峄昳 n峄痑.

Ch峄 nh芒n Tr瓢啤ng Ho谩n ki岷縫 tr瓢峄沜 l脿 m峄檛 膽峄檆 h脿nh 膽岷 膽岷, m脿 ki岷縫 n脿y l脿 con v峄 l岷 ch岷硁g h峄 c贸 ch煤t 膽峄媋 v峄 g矛 trong H脿 膼么ng th岷 gia. Nh瓢ng m峄檛 ng脿y t矛nh c峄, y ph谩t hi峄噉 trong th芒n th岷 b岷 th芒n c贸 岷﹏ ch峄゛ m峄檛 b铆 m岷璽 c峄眂 l峄沶.

T峄 膽岷 膽岷 qu峄慶 kh么ng c貌n y锚n t末nh n峄痑...

Ch煤 th铆ch:
(1) : Tr峄 An L峄檆 S啤n v脿 S峄 T瓢 Minh 膽茫 t峄玭g ph谩t 膽峄檔g binh bi岷縩.C谩c ch峄 膽峄 kh谩c c霉ng chuy锚n m峄 n脿y:

T脿i s岷 c峄 minhchinh555
Kim c瓢啤ng Th谩nh n峄 Tr芒n Ch芒u

Last edited by banh_xe; 20-10-2012 at 11:13 AM.
Tr岷 L峄漣 V峄沬 Tr铆ch D岷玭
膼茫 c贸 2 Th脿nh vi锚n n贸i C脕M 茽N 膽岷縩 b脿i vi岷縯 r岷 c贸 铆ch c峄 minhchinh555
  #2  
Old 28-11-2009, 04:46 AM
minhchinh555's Avatar
minhchinh555 minhchinh555 is offline
Ch铆 T么n Th谩nh Qu芒n
 
Tham gia: Mar 2008
膼岷縩 t峄: USA
B脿i g峄焛: 12,303
Th峄漣 gian online: 3 tu岷 1 ng脿y 18 gi峄
Xu: 1
Thanks: 1,225
Thanked 20,253 Times in 6,526 Posts
Danh M么n
T谩c gi岷: Cao Nguy峄噒

Quy峄僴 1: H峄 Tr瓢啤ng 峄 H脿 膼么ng
Ch瓢啤ng 1: Ch岷

Ng瓢峄漣 d峄媍h: T峄 L膬ng
Ngu峄搉: TTVT脿i s岷 c峄 minhchinh555
Kim c瓢啤ng Th谩nh n峄 Tr芒n Ch芒u
Tr岷 L峄漣 V峄沬 Tr铆ch D岷玭
Ng瓢峄漣 n脿y 膽茫 n贸i C脕M 茽N 膽岷縩 v脿i vi岷縯 v么 c霉ng h峄痷 铆ch c峄 minhchinh555
  #3  
Old 28-11-2009, 04:48 AM
minhchinh555's Avatar
minhchinh555 minhchinh555 is offline
Ch铆 T么n Th谩nh Qu芒n
 
Tham gia: Mar 2008
膼岷縩 t峄: USA
B脿i g峄焛: 12,303
Th峄漣 gian online: 3 tu岷 1 ng脿y 18 gi峄
Xu: 1
Thanks: 1,225
Thanked 20,253 Times in 6,526 Posts
Danh M么n
T谩c gi岷: Cao Nguy峄噒

Quy峄僴 1: H峄 Tr瓢啤ng 峄 H脿 膼么ng
Ch瓢啤ng 2: G岷 t峄 b脿 (Th瓢峄g)

Ng瓢峄漣 d峄媍h: T峄 L膬ng
Ngu峄搉: TTVT脿i s岷 c峄 minhchinh555
Kim c瓢啤ng Th谩nh n峄 Tr芒n Ch芒u
Tr岷 L峄漣 V峄沬 Tr铆ch D岷玭
Ng瓢峄漣 n脿y 膽茫 n贸i C脕M 茽N 膽岷縩 v脿i vi岷縯 v么 c霉ng h峄痷 铆ch c峄 minhchinh555
  #4  
Old 28-11-2009, 04:50 AM
minhchinh555's Avatar
minhchinh555 minhchinh555 is offline
Ch铆 T么n Th谩nh Qu芒n
 
Tham gia: Mar 2008
膼岷縩 t峄: USA
B脿i g峄焛: 12,303
Th峄漣 gian online: 3 tu岷 1 ng脿y 18 gi峄
Xu: 1
Thanks: 1,225
Thanked 20,253 Times in 6,526 Posts
Danh M么n
T谩c gi岷: Cao Nguy峄噒

Quy峄僴 1: H峄 Tr瓢啤ng 峄 H脿 膼么ng
Ch瓢啤ng 3: G岷 t峄 b脿 (Trung)

Ng瓢峄漣 d峄媍h: T峄 L膬ng
Ngu峄搉: TTVT脿i s岷 c峄 minhchinh555
Kim c瓢啤ng Th谩nh n峄 Tr芒n Ch芒u
Tr岷 L峄漣 V峄沬 Tr铆ch D岷玭
Ng瓢峄漣 n脿y 膽茫 n贸i C脕M 茽N 膽岷縩 v脿i vi岷縯 v么 c霉ng h峄痷 铆ch c峄 minhchinh555
  #5  
Old 28-11-2009, 04:51 AM
minhchinh555's Avatar
minhchinh555 minhchinh555 is offline
Ch铆 T么n Th谩nh Qu芒n
 
Tham gia: Mar 2008
膼岷縩 t峄: USA
B脿i g峄焛: 12,303
Th峄漣 gian online: 3 tu岷 1 ng脿y 18 gi峄
Xu: 1
Thanks: 1,225
Thanked 20,253 Times in 6,526 Posts
Danh M么n
T谩c gi岷: Cao Nguy峄噒

Quy峄僴 1: H峄 Tr瓢啤ng 峄 H脿 膼么ng
Ch瓢啤ng 4: G岷 t峄 b脿 (1) (H岷)

Ng瓢峄漣 d峄媍h: T峄 L膬ng
Ngu峄搉: TTVT脿i s岷 c峄 minhchinh555
Kim c瓢啤ng Th谩nh n峄 Tr芒n Ch芒u
Tr岷 L峄漣 V峄沬 Tr铆ch D岷玭
Ng瓢峄漣 n脿y 膽茫 n贸i C脕M 茽N 膽岷縩 v脿i vi岷縯 v么 c霉ng h峄痷 铆ch c峄 minhchinh555
Tr岷 l峄漣

T峄 kh贸a 膽瓢峄 google t矛m th岷
4vn danh mon, 4vn.eu danh mon, 囿滂铌龛汨, cao nguy峄噒, cao nguyet, cao nguyet danh mon prc, dai hao mon, dan mon 4vn, danb m么n, danh m么n, danh m么n 4vn, danh m么n cao nguy峄噒, danh m么n di锚m lu, danh m么n kiemgioi, danh m么n prc, danh m么n ta虂c gia虊, danh m么n- cao nguy峄噒, danh mon, danh mon -eu4vn, danh mon 305 4vn, danh mon 4 vn, danh mon 4cn, danh mon 4v n, danh mon 4vn, danh mon 4vn.eu, danh mon cao nguyet 4vn, danh mon cao nguyet pdf, danh mon cao nguyet prc, danh mon cao nguyet tang, danh mon chuong 77, danh mon convert, danh mon dan, danh mon diem lu, danh mon diem lu 4vn, danh mon diem lu prc, danh mon gia toc, danh mon kiemgioi, danh mon metruyen, danh mon prc, danh mon the gia, danh mon the gia 4vn.eu, danh mon vn4 eu, danh mon-tac gia:, doanh mon 4vn, doc truyen danh mon, hon uoc danh mon, lich su danh mon 4vn, sanh mon 4vn, s贸c ph瓢啤ng h脿 n峄檌, tac gia cao nguyet, tac gia pham danh mon, t谩c gi岷 cao nguy峄噒, the gia danh mon 114, thi锚n h岷, ton that dai duong, truyen cua cao nguy峄噒, truyen danh mon, truyen danh mon 4vn, truyen the gia danh mon, truyenhixx danh mon, vinh sinh chuong 370, vinh sinh q3 chuong 217

脨i峄乽 Ch峄塶h


漏2008 - 2014. B岷 quy峄乶 thu峄檆 v峄 h峄 th峄憂g vui ch啤i gi岷 tr铆 4vn.eu鈩
Di峄卬 膽脿n ph谩t tri峄僴 d峄盿 tr锚n s峄 膽贸ng g贸p c峄 t岷 c岷 c谩c th脿nh vi锚n
T岷 c岷 c谩c b脿i vi岷縯 t岷 4vn.eu thu峄檆 quy峄乶 s峄 h峄痷 c峄 ng瓢峄漣 膽膬ng b脿i
Vui l貌ng ghi r玫 ngu峄搉 g峄慶 khi c谩c b岷 s峄 d峄g th么ng tin t岷 4vn.eu鈩