Ghi chú đến thành viên
Go Back   4vn.eu > Kiến thức > Tin học > Tủ sách Tin học
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 13-09-2008, 11:13 AM
Vô Tình's Avatar
Vô Tình Vô Tình is offline
Đội Xung Kích
Phong Trần Lãng Tử

Lãnh Diện Tuyệt Tình
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: Đất Võ Anh Hùng
Bài gởi: 4,805
Thời gian online: 2 tuần 0 ngày 20 giờ
Xu: 0
Thanks: 24
Thanked 24,257 Times in 1,771 Posts
Tổng hợp một sách về tin học

Windows, Words, Excel, Internet
- Cơ bản về Internet
- Giới thiệu chung IPv4
- IPv 6
- Một số vấn đề tham khảo khi triển khai Ipv6
- Mạng máy tính
- Hệ điều hành Unix cơ sở
- Các ứng dụng Unicode trong Website tiếng Việt
- Frontpage chương 1 , chương 2 , chương 3 , chương 4 , chương 5
- Surf's up - the ultimate guide to the Internet

- Giới thiệu về Internet và các Ứng dụng
- Học về Internet
- Giáo trình tin học căn bản
- Học Windows XP
- Giáo trình học PowerPoint
- Sách học PowerPoint
- Sách học WinWord
- Sách học Excel
- Ứng dụng Excel trong kinh tế
- 76 mẹo vặt khi sử dụng Windows
- Cách sử dụng emails
- Cách sử dụng Internet an toàn
- Học thiết kế trang Web với FrontPage
- Hướng dẫn xây dựng Website
- Gửi e-Mail tiếng Việt trong Yahoo và Hotmail
- Virus máy tính

- Word 2002 - Giáo trình Bảo trì máy tính
- Internet toàn tập
- Thuật ngữ tin học
- HTML
- Internet Explorer
- Hướng dẫn xây dựng Web
- Sử dụng Dreamweaver
- 100 do's and don'ts in web design
Lập trình (C, C++, Java, JavaScript, C#, VB)

- Giáo trình Oracle SQL cơ bản
- Thinking in Java
- Java - Servlets - Jsp
- The Java Tutorial
- Servlet Essential
- The J2EE 1.4 Tutorial
- The Java Web Services Tutorial
- JavaScript Tutorial
- Teach Yourself JavaScript
- Introduction to JavaScript
- Learn Advanced JavaScript Programming
- An Introduction to Socket Programming
- Guide to Network Programming
- Lập trình Visual Basic .NET
- Hướng dẫn lập trình VB6.0
- Giáo trình học Access
- Ngôn ngữ HTML và lập trình Web động
- Ngôn ngữ lập trình C - tài liệu bằng tiếng Việt
- Học Visual Basic - tài liệu bằng tiếng Việt
- Giáo trình VB.NET
- AJAX Tutorial
- Getting Started with AJAX
- Ajax.NET Professional Examples
- ASP.NET Web Developer's Guide
- ASP.NET With C#
- ASP.Net
- Tự học ASP.NET
- Programming in C
- Introduction to C Programming
- Thinking in C++
- C# - The Basic
- C# Classes (Threads,Winform and XML)
- C# to Intermediate Language (IL)
- C# - The Nuts and The Bolts
- The .NET Developer's Guide To Windows Security
- Visual Basic.Net - An introduction
- JavaScript Manual
- Giáo trình CSDL - SQL Server 2000
- Giáo trình thực hành SQL
- Programming c#
- Hướng dẫn lập trình VB.Net
- 330 Java tips
- Web Services Developer's Guide
- JavaScript Bible - Gold Edition
- Microsoft ADO.Net Step by Step
- Java Server Pages
- Developing Enterprise JavaBeans
- The design patterns Java companion
- Hacking into computer system


Luyện thi chứng chỉ (Cisco, Microsoft, Oracle, Sun)


ORACLE
- Oracle 1Z0-131: Application Developer Build Internet Application I
- Oracle 1Z0-101: Develop PL/SQL Program Units
- The Oracle DBA's Guide to NT
- Oracle 8 Network Administration Certification Guide
- An Insider's Guide to Oracle Certification
- **** Proofing Oracle Application Server

Sun Java Developer Certifications
- The Java Language Specification, Third Edition
- Java Mock Exam for SCJP2 exam
- Study Notes For SCJP Examination
- Sun Certified Web Component Developer Exam (SCWCD exam)
- Great Resource for Java Exam including Mock Exams, Tutorials, FAQ, Forum, sample code.
CISCO
- CCDA Exam Certification Guide
- CCNP Support Exam Certification Guides
- CCNP
- Cisco CCNA
- Cisco CCNP Remote Access Exam Certification Guide
- Cisco CCNP Routing Exam Certification Guide
- Cisco PIX Device Manager Installation Guide
- Building Scalable Cisco Networks Introduction
- Cisco CCIE Fundamentals
- CCNA Cisco certified network associate exam notes
- CCNA practical cisco routers
- Administering Cisco QoS
Thương mại điện tử (e-commerce, e-business)

- Analysis and recommendations on How to improve the online retailing environment
- Một số vấn đề khi triển khai chứng thực điện tử tại VN
-US Government Working Group on Electronic Commerce
- Electronic banking
- Kiế
Interesting Technical Talks in Video Clips

Web Applications and the Ubiquitous Web
Google TechTalks February 1, 2006 Dave Raggett Dave Raggett is currently a W3C Fellow from Canon, and W3C Activity Lead for Multimodal Interaction. ...
1 hr
Creating Tools for AJAX Development
Google TechTalks May 3, 2006 Javier Pedemonte, IBM Adam Peller, IBM ABSTRACT Tools for building HTML/Javascript and so-called AJAX-style applications ...
1 hr
Human Computation
Google TechTalks July 26, 2006 Luis von Ahn is an assistant professor in the Computer Science Department at Carnegie Mellon University, where he also ...
52 min
The Paradox of Choice - Why More Is Less
Google TechTalks April 27, 2006 Barry Schwartz
1 hr 4 min
Biofuels: Think Outside The Barrel
Google TechTalks March 29, 2006 Vinod Khosla Vinod Khosla is a venture capitalist considered one of the most successful and influential personalities ...
1 hr 9 min
How To Break Web Software - A look at security vulnerabilities in web software
Google TechTalks April 13, 2006 Mike Andrews Mike Andrews is a senior consultant who specializes in software security and leads the web application ...
1 hr 27 min
Aspect Oriented Programming: Radical Research in Modularity
Google TechTalks May 16, 2006 Gregor Kiczales Gregor Kiczales is Professor of Computer Science at the University of British Columbia. His work is ...
57 min
An Introduction to SQLite
Google TechTalks May 31, 2006 Richard Hipp ABSTRACT SQLite is a small C library that implements a self-contained, embeddable, zero-configuration ...
51 min
Zero Configuration networking with Bonjour
Google TechTalks November 2, 2005 Dr. Stuart Cheshire, Apple Computer http://www.stuartcheshire.org/ ABSTRACT The desirability of making IP
Developing JavaScript with Chickenfoot
Google TechTalks July 25, 2006 Rob Miller Michael Bolin ABSTRACT Chickenfoot is a Firefox extension that embeds a JavaScript programming environment 56 min
GeoDec: Enabling Geospatial Decision Making
Google TechTalks May 24, 2006 Cyrus Shahabi Cyrus Shahabi is currently an Associate Professor and the Director of the Information Laboratory (InfoLAB) ...
49 min
Graphic, Security, Virus, Networking

Free eBook Online >> Computer eBook
Graphic, Security, Virus, Networking
- Tìm hiểu một số vấn đề có liên quan đến virus máy tính
- Virus máy tính
- Giới thiệu về Mạng máy tính
- Giới thiệu về Multimedia
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Hệ thống Ứng dụng của Nhật Bản - Application System Engineer
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư CNTT cơ bản - FE
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Cơ sở dữ liệu
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Mạng
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Thiết kế và Phát triển Phần mềm (SW)
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Quản trị Bảo mật Hệ thống Thông tin của Nhật Bản
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư CNTT cơ bản của Nhật Bản
- Khung kiến thức chung về CNTT của Nhật Bản
- Khung kiến thức chung về CNTT
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Hệ thống Mạng của Nhật Bản
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Quản lý Dự án của Nhật Bản
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Thiết kế và Phát triển Phần mềm của Nhật Bản
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Phân tích Hệ thống của Nhật Bản
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Cơ sở Dữ liệu của Nhật Bản
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Hệ thống Nhúng của Nhật Bản
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Quản trị Hệ thống của Nhật Bản
- Cơ sở dữ liệu - Ngôn ngữ SQL
- Giáo trình AutoCAD
- Hướng dẫn học Macromedia Flash MX - để tạo hình chuyển động và làm đồ họa
- Bài học CorelDraw
- Computer Animation Primer
- The .NET Developer's Guide To Windows Security
- Computer Networks and Internets
- Computer Networks
- IP Addressing and Subnetting
- Tcp/ip And Ipx Routing Tutorial
- IP Version 6 (IPv6)
- Internet2
- An Introduction to Socket Programming
- Firewalls Complete
- Guide to Network Programming
- An Introduction To Cryptography
- IT Security Cookbook
- Maximum Security: A Hacker's Guide to Protecting Your Internet Site and Network- Sử dụng Macromedia Flash - 50 Fast Flash MX Techniques
- How to protect yourself from spyware
- Điện thoại IP
Applied Cryptography HandbookCác chủ đề khác cùng chuyên mục này:

Tài sản của Vô Tình
Dong Binh Thánh Cấp Dong Binh Thánh Cấp
Chữ ký của Vô Tình

Bæ ngaïn hoa khai nhaát thieân nieân, hoa dieäp vónh caùch baát töông kieán. . .
Bieät vaán thieân nhai nhaát tuyeán khieân, ñieàu ñieàu daï thaâm maïc canh haøn. . .
Duyeân phaän laø thöù giuùp hai ngöôøi xa laï ñeán ñöôïc vôùi nhau!!!你 发如雪纷飞了眼泪 我等待苍老了谁
红尘醉微醺的岁月 我用无悔刻永世爱你的碑
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Từ khóa được google tìm thấy
,

Ðiều Chỉnh


©2008 - 2014. Bản quyền thuộc về hệ thống vui chơi giải trí 4vn.eu™
Diễn đàn phát triển dựa trên sự đóng góp của tất cả các thành viên
Tất cả các bài viết tại 4vn.eu thuộc quyền sở hữu của người đăng bài
Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi các bạn sử dụng thông tin tại 4vn.eu™