Ghi chú đến thành viên
Go Back   4vn.eu > Kiến thức > Tin học > Tủ sách Tin học
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 09-02-2009, 08:34 PM
Vô Tình's Avatar
Vô Tình Vô Tình is offline
Đội Xung Kích
Phong Trần Lãng Tử

Lãnh Diện Tuyệt Tình
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: Đất Võ Anh Hùng
Bài gởi: 4,805
Thời gian online: 2 tuần 0 ngày 20 giờ
Xu: 0
Thanks: 24
Thanked 24,257 Times in 1,771 Posts
Tổng Hợp các Ebook hay nhất

Lập trình .Net

1. Kỹ thuật lập trình C# (gồm 3 file, tiếng việt, loại file .chm)
Địa chỉ download:
http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiabCWlZap9

http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrZqubmZWq9

http://www.ziddu.com/download.php?ui...fkZWnaw%3D%3D3

2. C# programmer (tiếng anh, file .pdf)
http://www.ziddu.com/download.php?ui...alpyoZw%3D%3D6


3. C# .NET Web Developer's Guide.rar (tiếng anh, file .pdf)
http://www.ziddu.com/download.php?ui...fkZWnaw%3D%3D7


4. Các giải pháp lập trình C# (tiếng việt, file .pdf)
http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZLCWlZan4

5. MSPress-C# LanguageSpecifications
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrZqubmZas9

6. Syngress-CSharp.NETWebDevelopersGuide
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiZ7CWlZat7

7. OReilly-ProgrammingC2Ed
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrYqublpSq5

8. Manning-WindowsFormsProgrammingwith C#
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiY7CWlZar3

9. OReilly-CEssentials2Ed
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiZbCWlZan5

10. VB.Net(tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiZrCWlZyr6

11. Các giải pháp lập trình ASP.Net (tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiYbCWlZyt1PHP, MySQL, Ajax.
1. Packt.Publishing.Ajax.And.Php (tiếng anh, file .pdf)
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiZ7CWlZet7
2. ProfessionalPHP5 (tiếng anh, file .chm)
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrYqucmZeq5
3. MasteringMySQL4 (tiếng anh, file .chm)
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrX6ucmJis2
4. Sams.Ajax.for.Web.Application (tiếng anh, file .chm)
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiZ7CWlZet7
5. OReilly.PHP.Hacks.Tips.and.Tools.For.Creating.Dyna mic.Websites (tiếng anh, file .chm)
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrZauclZqq8
6. PHPFastEasyWebDevelopment2ndEdition (tiếng anh, file .chm)
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...al5upaA%3D%3D7
7. Packt.Publishing.Ajax.And.Php (tiếng anh, file .pdf) http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiaLCWlZer8

8. Core PHP 5 (tiếng anh, file .chm)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...fkZWrbg%3D%3D8

9. Ajax - AJAX Creating Web Pages with Asynchronous JavaScript and XML - Prentice Hall PTR

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrX6uflpem2

9a.Cơm thêm: WampServer phục vụ cho lập trình PHP (chỉ 1 lần cài đặt, cài đặt đơn giản như các phần mềm thông thường, bao gồm các phần: Apache2, PHP5, MySQL5)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...amp2saA%3D%3D7

10. Căn bản PHP(tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrX6uhmpuu2

11. Lập trình PHP & MySQL(tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...anJ2obQ%3D%3D8

12. Các sai lầm cần tránh khi lập trình PHP(tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrXquhlpmm1

13. Ajax in 10 minutes(tiếng anh)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrXquhmJSo1
Unix, Linux

1. Chương trình tập huấn Admin về Linux
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiaLCWlZup8

2. 100 Linux tips (tiếng anh, .pdf)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ampypcg%3D%3D9

3. Bộ quản trị mạng Linux (tiếng việt, 2 file)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...anJuoaA%3D%3D1

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...fkZWtaA%3D%3D6

4. Unix (tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrZquhmpSm9

5. Tài liệu giảng dạy chứng chỉ quản trị mạng Linux(tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrZauhl52q8

UML, XML

1. Phân tích hệ thống thông tin bằng UML (tiếng việt, file .doc)
http://www.ziddu.com/download.php?ui...alpyuag%3D%3D9

2. học XML tiếng việt

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiYbCWlZqt1

3. UML (tiếng việt, .pdf)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrYaufmJmu4

4. Ngôn ngữ mô hình thống nhất UML (tiếng việt)
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiYbCWlZut1

5. XML (tiếng việt)
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrX6ugmZqo2
CSDL

1. Oracle 9i (tiếng việt, file .doc)
http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiabCWlZap9
Từ Java đến J2ME

1. Java căn bản(tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrZKuhlZas7

2. Lập trình java(tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrZKuhlZas7

3. Lập trình cho mobile

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiY7CWlZyn3 (tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...3D%3D3(tiếng anh)

4. Lập trình cổng hồng ngoại, Bluetooth (tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiZrCWlpqn6

5. Javascript(tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiZ7CWlZyr7
Mạng

1.Căn bản về mạng LAN, Wan(tiếng việt)
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrZqugmpWm9
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiabCWlZut9

2. CCNA (tiếng việt)

http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrX6uhlZWo2

3. Qui trình khôi phục password (cisco) (tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiZbCWlpqn5

4. Bảo mật mạng bí quyết & giải pháp (tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrYKyflpus3

5. Hệ thống phát hiện xâm nhập (tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...fkZarZw%3D%3D5

Tổng hợp các sổ tay:

1. Sổ tay tin học_freewarez: (chia làm 4 file)
part 1. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrXqycl5qm1

part 2. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrYaycmJus4

part 3. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiZLCWlper4

part 4. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrYaycl5au4

2. Sổ tay lập trình1.0_freewarez: (chia làm 3 file)

part 1. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...fkZaoaw%3D%3D9

part 2. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiY7CWlper3

part 3. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...fkZaoaA%3D%3D2

3. Sổ tay Portable software1.0_freewarez: (chia làm 6 file)

part 1. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...fkZaoaQ%3D%3D3

part 2. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...fkZaoaw%3D%3D7

part 3. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiYbCWlpet1

part 4. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...fkZaoaA%3D%3D6

part 5. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrZqyclZus9

part 6. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiYrCWlpep2

4. Sổ tay Hacker1.0_freewarez: (chia làm 16 file)

part 1. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...bl5yobg%3D%3D7

part 2. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiYbCWlper1

part 3. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...bl5ynYw%3D%3D2

part 4. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...fkZaobA%3D%3D4

part 5. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrXqyclpeu1

part 6. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrX6yclpqm2

part 7. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrYqycmpas5

part 8. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...fkZaoZQ%3D%3D3

part 9. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiZrCWlpep6

part 10. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...fkZaoaQ%3D%3D5

part 11. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrYqycl5Wu5

part 12. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiY7CWlpet3

part 13. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiZLCWlper4

part 14. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiYbCWlpen1

part 15. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrY6ycmJWu6

part 16. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...fkZaobw%3D%3D9

5. Sổ tay làm Forum1.0: (chia làm 3 file)

part 1. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...bl5umaQ%3D%3D2

part 2. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrZqycmZeq9

part 3. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiY7CWlpen3

6. Sổ tay làm Forum vBulletin: (chia làm 2 file)

part 1. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrXqydmpWs1

part 2. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...bmJurbA%3D%3D9

7. Sổ tay Cracker1.0_Freewarezchia làm 10 file)

part 1. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...fkZapbQ%3D%3D5

part 2. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiZLCWlpit4

part 3. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...fkZapZg%3D%3D2

part 4. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrZqydl5eq9

part 5. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...bmJ2nbA%3D%3D3

part 6. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrYaydmJ2q4

part 7. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiY7CWlpin3

part 8. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...fkZapZw%3D%3D3

part 9. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrXqydmJWo1

part 10. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrY6ydlZys6

8. Sổ tay window vista (chia làm 3 file)

part 1. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...bmJyncQ%3D%3D8

part 2. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiZrCWlpir6

part 3. http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiZ7CWlpit7

9. Sổ tay kỹ thuật phần cứng_ Trần Quang Hải

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiZ7CWlpin7

9.a Sổ tay hướng dẫn tháo lắp laptop Acer, Gateway, HP, Sony

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrX6ydl5us2

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrY6ydlpys6

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...bmJuraA%3D%3D7

9.b Sổ tay hướng dẫn tháo lắp laptop Dell

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrYaydl5mu4

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiZrCWlpin6

9.c Sổ tay hướng dẫn tháo lắp laptop IBM

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...bmZynaw%3D%3D8

9.d Sổ tay hướng dẫn tháo lắp laptop Toshiba

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiY7CWlpmn3

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrYKyelZeu3

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...bmZ2qcA%3D%3D7

10. Sổ tay các phím tắt

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrXqydmpmo1

11. Sổ tay CNTT và truyền thông cho doanh nghiệp

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...bmJynZw%3D%3D4

Không bít để mục nào:

1. Các hàm API của Windows(tiếng việt)
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...am5yubA%3D%3D5
2. Ngôn ngữ C++(tiếng việt)
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrZKuglpmu7
3. Xây dựng Website hiệu quả(tiếng việt)
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...am5yraQ%3D%3D4
4. Giáo trình hợp ngữ (tiếng việt)
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...hkZSrY6ugmZWm6
5. Công cụ hỗ trợ xây dựng phần mềm(tiếng việt)
http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiZbCWlZun5

6. IP v6(tiếng anh, .doc)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...fkZWrag%3D%3D2

7. windows xp ***

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...bmpunbA%3D%3D3

8. thiết kế website với dreamweaver (tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiZ7CWlpqr7

9. Giáo trình lắp ráp máy tính (tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiaLCWlpqt8

10. 24 giờ học Flash (tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...fkZarag%3D%3D2

11. Joomla Aministrator (tiếng việt)

http://www.ziddu.com/downloadlink.ph...ZlJyiYbCWlpqn1Các chủ đề khác cùng chuyên mục này:

Tài sản của Vô Tình
Dong Binh Thánh Cấp Dong Binh Thánh Cấp
Chữ ký của Vô Tình

Bæ ngaïn hoa khai nhaát thieân nieân, hoa dieäp vónh caùch baát töông kieán. . .
Bieät vaán thieân nhai nhaát tuyeán khieân, ñieàu ñieàu daï thaâm maïc canh haøn. . .
Duyeân phaän laø thöù giuùp hai ngöôøi xa laï ñeán ñöôïc vôùi nhau!!!你 发如雪纷飞了眼泪 我等待苍老了谁
红尘醉微醺的岁月 我用无悔刻永世爱你的碑
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Từ khóa được google tìm thấy
c# ebook hay nhat, cac ebook hay asp.net, nhung ebook chm hay, tong hop ebook hay nhat

Ðiều Chỉnh


©2008 - 2014. Bản quyền thuộc về hệ thống vui chơi giải trí 4vn.eu™
Diễn đàn phát triển dựa trên sự đóng góp của tất cả các thành viên
Tất cả các bài viết tại 4vn.eu thuộc quyền sở hữu của người đăng bài
Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi các bạn sử dụng thông tin tại 4vn.eu™