Ghi chú đến thành viên
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 14-09-2009, 06:18 PM
dongphuongthatbai
Guest
 
Bài gởi: n/a
Thời gian online: 0 giây
Adobe Acrobat Professional 8.1

Adobe® Acrobat® 8.1 Professional là một phần mềm tiên tiến cho các nhà chuyên nghiệp sử dụng để tạo, kết hợp, kiểm soát và phân phát các file Adobe PDF an toàn, chất lượng cao cho các nhà chuyên nghiệp sử một các dễ dàng, một cách dễ dàng. Tập hợp các hồ sơ điện tử hoặc trên giấy - ngay cả các trang web, các bản vẽ kỹ thuật và email - thành những tài liệu PDF đáng tin cậy để chia sẽ với mọi người sử dụng phần mềm Adobe Reader® miễn phí một các dễ dàng.
Quản lý các cách xem văn bản, tổng hợp các phản hồi từ nhiều người xem trong khi đó vẫn bảo vệ được định dang và tính nguyên vẹn của tài liệu. Mở rộng các khả năng chú giải đối với bất kỳ người nào sử dụng Adobe Reader. Người sử dụng Windows có thể thiết kế các biểu mẫu Adobe PDF thông minh bao gồm nguyên lý kinh doanh, chẳng hạn như các tính tóan và đánh giá dữ liệu, nhằm gia tăng độ chính xác việc thu thập dữ liệu trong khi đó có thể giảm bớt chi phí việc nhập dữ liệu thủ công.

* Tạo. Dễ dàng tạo các tài liệu Adobe PDF từ Microsoft Office, Outlook, Internet Explorer, Project, Visio, Access, Publisher, AutoCAD®, Lotus Notes hoặc bất kỳ các ứng dụng nào khác có chức năng in ấn.

* Kết hợp. Kết hợp các tài liệu, bản vẽ và nội dung rich media thành một tài liệu Adobe PDF đơn, tinh tế. Tối ưu hóa kích cỡ file và sắp xếp các file với bất kỳ trật tự nào bất chấp lọai file, kích thước và định hướng.

* Cộng tác. Người dùng phần mềm phiên bản hay có thể tham gia chế độ xem chia sẻ. Sử dụng nút chức năng để cộng tác trong thời gian thực tế với chức năng mới Adobe Acrobat Connect.

* Thu thập. Dễ dàng thu thập và phân phát các biểu mẫu, kết hợp các biểu mẫu thu thập được thành một bộ PDF có thể phân loại và tìm kiếm được, và xuất các dữ liệu thu thập được thành một bảng tính (chỉ có ở Windows®).

* Kiểm sóat. Kiểm soát quyền truy cập sử dụng các tài liệu Adobe PDF, chỉ định các quyền kỹ thuật số và duy trì tính nguyên vẹn của văn bản.

Các đặc tính của Acrobat Professional:

Tạo và tối ưu hóa các tài liệu Adobe PDF:

* Dễ dàng tạo các tài liệu Adobe PDF
Tạo các tài liệu Adobe® PDF dễ dàng chỉ với một nút chức năng từ Microsoft Word, Excel, và PowerPoint. Người sử dụng Windows®có thể tạo các tài liệu với một nút chức năng từ và các file Outlook, Internet Explorer, Project, Visio, Access, Publisher, AutoCAD®, và Lotus Notes
* Quét sang PDF với OCR.
Quét các tài liệu trên giấy với công nghệ OCR để tạo những tài liệu Adobe PDF nhỏ gọn, có thể tìm kiếm được.
* Chuyển đổi email sang các file Adobe PDF
Chuyển đổi email trong Microsoft Outlook hoặc Lotus Notes sang các tài liệu Adobe PDF để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, lưu trữ và khôi phục lại (chỉ có ở Windows)
* Chụp các trang web dưới dạng các file Adobe PDF
Chuyển đổi các trang web thành những tài liệu Adobe PDF để in, lưu trữ, đánh dấu, hoặc chia sẻ dễ dàng. (chỉ có ở Windows)
* Tạo PDF/A hoặc PDF/X
Tạo các tài liệu ở dạng PDF/A, tiêu chuẩn ISO để lưu trữ lâu dài các tài liệu điện tử ; hoặc ở dạng PDF/X, một định dạng lý tưởng để in cho các bản in chuyên nghiệp và chất lượng cao.

Kết hợp các file từ những ứng dụng khác nhau:
* Kết hợp và tối ưu hóa tài liệu
Kết hợp các tài liệu, bản vẽ và các nội dung rich media thành một tài liệu Adobe PDF đơn, tinh tế. Tối ưu hóa kích cỡ file và sắp xếp chúng theo bất kỳ trật tự nào bất chấp dạng, kích thước hoặc định hướng file.
* Duy trì các thiết lập bảo mật file cá nhân
Duy trì các chữ ký điện tử, các thiết lập bảo mật cá nhân trong các biểu mẫu và file PDF khi kết hợp chúng thành một bộ PDF đơn.
* Chỉ kết hợp những trang bạn cần
Chỉ rõ những trang, layout hoặc các bản nào mà bạn cần kết hợp thành tài liệu Adobe PDF từ các file gốc.
* Tối ưu hóa file xuất Adobe PDF
Chọn lựa các cách thiết lập và kích cỡ các file để tối ưu hóa file xuất PDF theo mục đích dự định của bạn.
* Nhanh chóng phục hồi các file PDF được kết hợp
Tạo lại tài liệu Adobe PDF kết hợp sau khi sửa đổi các file gốc mà không cần phải xác định vị trí và tập hợp các file gốc lại một lần nữa.
* Thống nhất các headers, footers, và hình mở
Tự động xóa bỏ các headers và footers từ file gốc và thống nhất các headers, footers hoặc các hình mở trong tài liệu Adobe PDF kết hợp của bạn.
* Đính kèm các file gốc.
Chia sẻ các file gốc băng cách đính kèm chúng vào trong tài liệu Adobe PDF ở định dạng gốc của chúng.

Nâng cao và mở rộng sự cộng tác tài liệu:
* Quản lý cách xem trên cở sở email.
Tiến hành xem tài liệu trong Adobe PDF thông qua email. Kết hợp các nhận xét và đánh dấu từ các người xem vào trong tài liệu PDF chỉ bằng một cái nhấp chuột.
* Quản lý các review chia sẻ.
Dễ dàng thực hiện các cách xem chia sẻ - không cần sự trợ giúp IT – cho phép các thành phần tham gia xem tài liệu xem những nhận xét từ những người khác và theo dõi tình trạng tài liệu được xem.
* Kích hoạt các công cụ cộng tác trong Adobe Reader.
Cho phép người sử dụng phần mềm miễn phí Adobe Reader® tham gia ở chế độ xem trên nền tảng email hoặc server sử dụng tất cả các công cụ nhận xét hoặc đánh dấu trong Acrobat 8 Professional, bao gồm ghi chú, đóng dấu, tô sáng, bút chì, đường kẽ, hình dạng v.v…
* Theo dõi quá trình xem tài liệu và quản lý các nhận xét
Theo dõi những người đọc nào đóng góp các phản hồi, gởi nhắc nhở và thêm vào người tham gia xem. Dễ dàng biên dịch tất cả các nhận xét vào trong tài liệu Adobe PDF.
* Xem và in các nhận xét
Xem và in các ý kiến phản hồi để dễ hòa hợp. Sắp xếp các nhận xét theo tác giả, ngày tháng hoặc trang. Tìm kiếm các nhận xét theo từ hoặc ngữ.
* Xuất các nhận xét sang Word hoặc AutoCAD.
Chọn và xuất các nhận xét trở lại file Word hoặc AutoCAD gốc. Các nhận xét thể hiện trong Word như những thay đổi và trong AutoCAD ở dạng các lớp riêng biệt.

Sắp xếp việc thu thập dữ liệu với các biểu mẫu Adobe PDF:
* Bắt đầu công việc với các mẫu bảng biểu
Tận dụng thư viện các template biểu mẫu chung sẵn có, chẳng hạn như các biểu mẫu về nguồn nhân lực, hóa đơn, các báo cáo chi phí.
* Tạo các biểu mẫu dễ dàng
Tạo các biểu mẫu để điền và phân phát qua email hoặc trên web từ các biểu mẫu trên giấy, tài liệu PDF, tài liệu Microsoft Word hoặc các bảng tính Excel.
* Tự động nhận dạng các trường dữ liệu
Tự động xác định vị trí các trường dữ liệu biểu mẫu trong các tài liệu PDF không đổi và chuyển đổi chúng thành các trường dữ liệu tương tác có thể điền vào được bất kỳ người nào sử dụng phần mềm miễn phí Adobe Reader.
* Tối ưu hóa dòng công việc biểu mẫu
Phân phát dễ dàng các biểu mẫu; kết hợp các biểu mẫu thu thập được thành một bộ PDF có thể sắp xếp và tìm kiếm được; và xuất các dữ liệu thu thập được thành một bảng tính.
* Kích hoạt các tính năng biểu mẫu torng Adobe Reader
Cho phép người sử dụng phần mềm Adobe Reader đánh những thông tin trực tiếp vào các biểu mẫu Adobe PDF và lưu chúng lại để sử dụng ngoại tuyến.

Áp dụng các trình kiểm soát và bảo mật tài liệu tiên tiến:
* Áp dụng các cấp phép chỉ định và password.
Sử dụng phép mã hóa 128-bit để giới hạn việc truy cập các tài liệu Adobe PDF. Thiết lập sự cấp phép để giới hạn những người nào được in, sao lưu, chép và chỉnh sửa tài liệu.
* Chữ ký điện tử tài liệu
Áp dụng chữ ký điện tử để xác thực các tài liệu, quản lý tình trạng tài liệu, và giúp bảo vệ khỏi các sự chỉnh sửa không được phép.
* Kích hoạt các chữ ký điện tử trong Adobe Reader
Cho phép người sử dụng Adobe Reader ký điện tử trong các tài liệu PDF.
* Gỡ bỏ các dữ liệu ẩn
Kiểm tra các định nghĩa dữ liệu, những lớp ẩn và các thông tin bị giấu trong các tài liệu Adobe PDF và gỡ bỏ chúng nếu muốn.
* Gỡ bỏ thường trực các thông tin nhạy cảm
Sử dụng các công cụ soạn thảo để xóa bỏ thường trực các bản văn, minh họa và các thông tin nhạy cảm khác từ tài liệu Adobe PDF.
* Bảo vệ các file đính kèm
Bảo vệ các file đính kèm theo tài liệu Adobe PDF bằng cách sử dụng phép mã hóa 128-bit.

Các tính năng chính trong phiên bản Adobe Acrobat Professional 8.0:
- Kết hợp nhiều file trong một bộ PDF
- Tự động nhận dạng các trường dữ liệu biểu mẫu
- Quản lý các cách xem tài liệu chia sẻ
- Kích các tính năng chuyên sâu trong Adobe Reader
- Gỡ bỏ thường trực các thông tin nhậy cảm
- Sao lưu email trong Microsoft Outlook sang dạng PDF
- Sao lưu email trong Lotus Notes
- Lưu trong Microsoft Word
- Tận hưởng các hiêu suất và hỗ trợ cho AutoCAD
- Tận dụng các điểm thuận tiên từ giao diện người sử dụng mới và trực quan

Dịch bởi blackandwhite www.softvnn.com

Homepage-Trang Chủ

Size:254M
http://ws7.subsever.com/softvnn/soft...08.1.part1.rar http://ws7.subsever.com/softvnn/soft...08.1.part2.rar http://ws7.subsever.com/softvnn/soft...08.1.part3.rar http://ws8.subsever.com/softvnn/soft...08.1.part4.rar http://ws7.subsever.com/softvnn/soft...08.1.part5.rar http://ws8.subsever.com/softvnn/soft...08.1.part6.rarCác chủ đề khác cùng chuyên mục này:

Tài sản của dongphuongthatbai

Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Từ khóa được google tìm thấy
tieng hoa trong acrobat

Ðiều Chỉnh


©2008 - 2014. Bản quyền thuộc về hệ thống vui chơi giải trí 4vn.eu™
Diễn đàn phát triển dựa trên sự đóng góp của tất cả các thành viên
Tất cả các bài viết tại 4vn.eu thuộc quyền sở hữu của người đăng bài
Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi các bạn sử dụng thông tin tại 4vn.eu™