Ghi chú đến thành viên
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 10-05-2008, 09:04 AM
huynq121 huynq121 is offline
Nhập Môn Tu Luyện
 
Tham gia: Mar 2008
Bài gởi: 65
Thời gian online: 2 giờ 18 phút 59 giây
Xu: 0
Thanks: 7
Thanked 24 Times in 7 Posts
Thumbs up Vịnh Xuân Quyền Sáo Lộ

Vịnh Xuân Quyền Sáo Lộ
咏 春 拳 套 路
Vịnh Xuân Quyền Sáo Lộ (Tao Lu) kết nối các Thức thành một bài để xây dựng dần dần những khái niệm và chiêu thức căn bản của Vịnh Xuân thông qua tập luyện. Khi đề cập cụ thể đến giao chiến, nó còn được gọi là Quyền Sáo. Sáo Lộ về bản chất có tính chính thức, quy chuẩn. Tuy vậy, điều đó không ngăn cản chúng phát triển dần qua các thế hệ vì các võ sư đã đưa vào đây những thay đổi của mình.
1. Bát Trảm Đao (Diệp Vấn)
2. Tiêu Chỉ
3. Tầm Kiều (Diệp Vấn)
4. Lục Điểm Bán Côn (Chí Thiện)
5. Lục Điểm Bán Côn (Sầm Năng)
6. Lục Điểm Bán Côn (Diệp Vấn)
7. Mộc Nhân Công
8. Tam Điểm Bán Côn (Lý Thắng)
9. Tiểu Niệm Đầu
10. Tiểu Niệm Đầu (Diệp Vấn)
11. Nhị Tự Lưỡng Đao
Tầm Kiều (Diệp Vấn)
Là Quyền Sáo thứ hai của Diệp Vấn VXQ. Các đệ tử khác nhau có sự khác nhau, tuy vậy không nhiều như trường hợp Mộc Nhân hay Đao Sáo. Một số sự khác biệt này có thể thấy là do chính Diệp Vấn thay đổi, nhưng nhiều khác biệt là do các đệ tử khác nhau biến hóa mà ra. Cách gọi tên của các chiêu thức cũng có thể khác nhau. (Tổng cộng 108 chiêu, bắt đầu với ”Chính thân khai nhị tự kiềm dương mã”, và kết với “Chính Thân Thu Mã”
1. Chính thân khai nhị tự kiềm dương mã
2. Chính thân Hạ Xoa Thủ (Chéo tay)
3. Chính thân Thượng Xoa Thủ
4. Chính thân Hạ Thủ Quyền
5. Chính thân Tả Nhất Tự Xung Quyền (Đấm Lên theo Chữ Nhất)
6. Chính thân Tả Tán Thủ
7. Chính thân Tả Cổn Thủ
8. Chính thân Tả Thủ Quyền
9. Chính thân Hữu Nhất Tự Xung Quyền
10. Chính thân Hữu Tán Thủ
11. Chính thân Hữu Cổn Thủ (Tay tròn)
12. Chính thân Hữu Thủ Quyền
13. Chính thân Hữu Tiêu Chưởng
14. Tả Chuyển Mã Thượng Phê Trửu (Tát bằng cùi tay)
15. Hữu Chuyển Mã Thượng Phê Trửu
16. Tả Chuyển Mã Thượng Phê Trửu
17. Tả Dực Thân Thượng Phục Thủ
18. Tả Dực Thân Tả Điệp Thủ (Tay Trùng)
19. Tả Dực Thân Hữu Điệp Thủ
20. Tả Dực Thân Tả Điệp Thủ
21. Tả Dực Thân Hữu Chính Chưởng Hộ Thủ
22. Tả Dực Thân Tả Chính Chưởng Hộ Thủ
23. Tả Dực Thân Hữu Chính Chưởng Hộ Thủ
24. Hữu Chuyển Mã Hữu Lan Thủ (Tay Ngăn)
25. Tả Chuyển Mã Hữu Cao Bàng Hộ Thủ (Cao Vai Tay Hộ)
26. Hữu Chuyển Mã Hữu Lan Thủ
27. Hữu Chuyển Mã Hữu Cao Bàng Hộ Thủ
28. Hữu Chuyển Mã Hữu Lan Thủ
29. Tả Chuyển Mã Hữu Cao Bàng Hộ Thủ
30. Hữu Chuyển Mã Hữu Lan Thủ
31. Hữu Dực Thân Tả Nhất Tự Xung Quyền
32. Chính Thân Tả Phất Thủ (Tay phất nhanh)
33. Chính Thân Phục Thủ
34. Chính Thân Hữu Tiêu Chưởng
35. Chính Thân Hữu Cổn Thủ
36. Chính Thân Hữu Thủ Quyền
37. Chính Thân Thượng Tiêu Chưởng
38. Hữu Chuyển Mã Thượng Phê Chưởng (Chưởng Chém)
39. Tả Chuyển Mã Thượng Phê Chưởng
40. Hữu Chuyển Mã Thượng Phê Chưởng
41. Hữu Dực Thân Thượng Phục Thủ
42. Hữu Dực Thân Hữu Điệp Thủ
43. Hữu Dực Thân Tả Điệp Thủ
44. Hữu Dực Thân Hữu Điệp Thủ
45. Hữu Dực Thân Tả Chính Chưởng Hộ Thủ
46. Hữu Dực Thân Hữu Chính Chưởng Hộ Thủ
47. Hữu Dực Thân Tả Chính Chưởng Hộ Thủ
48. Tả Chuyển Mã Tả Lan Thủ
49. Hữu Chuyển Mã Tả Cao Bàng Hộ Thủ
50. Tả Chuyển Mã Tả Lan Thủ
51. Hữu Chuyển Mã Tả Cao Bàng Hộ Thủ
52. Tả Chuyển Mã Tả Lan Thủ
53. Hữu Chuyển Mã Tả Cao Bàng Hộ Thủ
54. Tả Chuyển Mã Tả Lan Thủ
55. Tả Dực Thân Hữu Nhất Tự Xung Quyền
56. Chính Thân Hữu Phất Thủ
57. Chính Thân Hữu Phục Thủ
58. Chính Thân Hữu Tiêu Chưởng
59. Chính Thân Hữu Cổn Thủ
60. Chính Thân Hữu Thủ Quyền
61. Tả Chuyển Mã Tả Lan Thủ
62. Tả Dực Thân Tả Chính Cước
63. Tả Tiêu Mã Hữu Cao Bàng Hộ Thủ
64. Tả Tiêu Mã Hữu Cao Bàng Hộ Thủ
65. Tả Tiêu Mã Hữu Cao Bàng Hộ Thủ
66. Tả Dực Thân Hữu Trảo Quyền
67. Chính Thân Hữu Phục Thủ
68. Chính Thân Tả Tiêu Chưởng
69. Chính Thân Tả Cổn Thủ
70. Chính Thân Tả Thủ Quyền
71. Hữu Chuyển Mã Hữu Lan Thủ
72. Hữu Dực Thân Hữu Chính Cước
73. Hữu Tiêu Mã Tả Cao Bàng Hộ Thủ
74. Hữu Tiêu Mã Tả Cao Bàng Hộ Thủ
75. Hữu Tiêu Mã Tả Cao Bàng Hộ Thủ
76. Tả Dực Thân Tả Trảo Quyền
77. Chính Thân Tả Phục Thủ
78. Chính Thân Hữu Tiêu Chưởng
79. Chính Thân Hữu Cổn Thủ
80. Chính Thân Hữu Thủ Quyền
81. Tả Chuyển Mã Tả Chính Cước
82. Tả Tiêu Mã Thượng Đại Bàng
83. Tả Dực Thân Thượng Tán Thủ
84. Tả Tiêu Mã Thượng Đại Bàng
85. Tả Dực Thân Thượng Tán Thủ
86. Tả Tiêu Mã Thượng Đại Bàng
87. Tả Dực Thân Thượng Trất Thủ (Tay Chộp)
88. Tả Bình Mã Thượng Chính Chưởng
89. Tả Dực Thân Thượng Thủ Quyền
90. Hữu Hậu Bộ
91. Hữu Chuyển Mã Hữu Chính Cước
92. Hữu Tiêu Mã Thượng Đại Bàng
93. Hữu Dực Thân Thượng Tán Thủ
94. Hữu Tiêu Mã Thượng Đại Bàng
95. Hữu Dực Thân Thượng Tán Thủ
96. Hữu Tiêu Mã Thượng Đại Bàng
97. Hữu Dực Thân Thượng Trất Thủ
98. Hữu Bình Mã Thượng Chính Chưởng
99. Hữu Dực Thân Thượng Thủ Quyền
100. Tả Chuyển Mã Tả Hạ Tà Cước (Đá Chéo)
101. Hữu Chuyển Mã Tả Tận Thủ (Tay Ghim)
102. Tả Chuyển Mã Hữu Tận Thủ
103. Hữu Chuyển Mã Tả Tận Thủ
104. Chính Thân Hữu Liên Hòan Quyền
105. Chính Thân Hữu Tán Thủ
106. Chính Thân Hữu Cổn Thủ
107. Chính Thân Hữu Thủ Quyền
108. Chính Thân Thu Mã. (Hết).
Lục Điểm Bán Côn (Chí Thiện)
Sáo này được coi là xuất phát từ Tân Cẩm ở Hồng Thuyền truyền cho Phùng Thiếu Thanh. Mặc dù nhiều điểm giống các môn phái khác, hình thức cây côn của Chí Thiện VXQ có đặc trưng là dài hơn. Bao gồm 7 thức:
1- Đài 抬 (Nâng); 2- Lan 攔 (Ngăn); 3- Điểm 点; 4- Lái 5 – Cắt 6- Khuyên 7 – Nhận.
Lục Điểm Bán Côn (Sầm Năng)
Sáo này của Sầm Năng VXQ được truyền từ Nguyễn Kì Sơn. Sáo này bao gồm một loạt các động tác ngắn với các điểm hầu như không lặp lại. Bao gồm 7 thức.
Lục Điểm Bán Côn (Diệp Vấn)
Sáo này được truyền từ Diệp Vấn. Giống như Mộc Nhân Thung và Bát Trảm Đao, có một số các chiêu thức chính được tổ chức khác nhau giữa các đệ tử khác nhau. Ngoài ra, thuật ngữ được dùng để chỉ các chiêu thức cũng khác nhau, một số giống như tên các chiêu thức chung của VXQ, một số khác có tên mới để phản ánh các khái niệm giống như Lục Điểm Bán Côn của phái Chí Thiện. Một số chiêu thức có tên gọi riêng và thứ tự chiêu thức cũng riêng biệt. Bao gồm 7 thức.
Tam Điểm Bán Côn (Lý Thắng)
Đây là Sáo chuẩn của phái Cổ Lao VXQ, xuất phát từ Phùng Nhị Minh và Phùng Sang. (Chỉ có 4 thức: 1- Khuyên 2- Điểm 3- Tiêu 4 – Chặt)
Tiểu Niệm Đầu (Diệp Vấn)
Đây là Sáo thứ nhất của Diệp Vấn VXQ. Các đệ tử khác nhau có sự khác nhau, tuy vậy không khác nhiều như trường hợp Mộc Nhân hay Đao Sáo. Một số sự khác biệt này có thể thấy là do chính Diệp Vấn thay đổi, nhưng nhiều khác biệt là do các đệ tử khác nhau biến hóa mà ra. Tòan bộ Sáo bao gồm 108 thức được luyện tập với tư thế “Chính Thân”, không quay chân, không di chân, tất nhiên ngoại trừ hai thế , chuẩn bị (Khai) và sau khi kết thúc (Thu).
STCác chủ đề khác cùng chuyên mục này:

Tài sản của huynq121

Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Từ khóa được google tìm thấy
quyền sáo, truyenhixx vinh xuan

Ðiều Chỉnh


©2008 - 2014. Bản quyền thuộc về hệ thống vui chơi giải trí 4vn.eu™
Diễn đàn phát triển dựa trên sự đóng góp của tất cả các thành viên
Tất cả các bài viết tại 4vn.eu thuộc quyền sở hữu của người đăng bài
Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi các bạn sử dụng thông tin tại 4vn.eu™