Ghi chú đến thành viên
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 02-08-2011, 04:22 PM
Rio Rollins's Avatar
Rio Rollins Rio Rollins is offline
Nhập Môn Tu Luyện
 
Tham gia: Jul 2011
Bài gởi: 8
Thời gian online: 16 giờ 37 phút 41 giây
Xu: 0
Thanks: 0
Thanked 20 Times in 5 Posts
Post [Ebook PDF / PRC] Truyện Ôn Thụy An

Update truyện dạng .pdf http://www.mediafire.com/?zdxdn8by93tfd
Update truyện dạng .prc http://www.mediafire.com/?s549w7436agpv

-Giang Hồ Nhàn Thoại
02.Thần Tướng Lý Bố Y
03.Lãnh Huyết đích huyết
04.Truy Mệnh đích Mệnh
05.Thiết Thủ đích thủ
06. Vô Tình đích tình
-Thuyết anh hùng thùy thị anh hùng
01.Ôn nhu nhất đao
-Phương Tà Chân cố sự
01.Sát Sở
02.Phá Trận (bản quyền nhanmonquan - .NMQ) *
-Lý Bố Y Thần Tướng
01.Thủ Noãn
03. Sát Nhân Đích Tâm Khiêu
-Thần Y Lại Dược Nhi
01.Nhân tâm nhân thuật
-Nữ Thần Bộ
01. Nữ Thần Bộ
02. Tiêu Hồn
-Thần Châu Kì Hiệp Biệt Truyện - Đường Phương Nhất Chiến
-Thất Đại Khấu Cố Sự
02.Tế Kiếm
-Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh (12 bộ thiếu bộ 7.9) *
-Sát Nhân Giả Đường Trảm

* ko có bản PRCCác chủ đề khác cùng chuyên mục này:

Tài sản của Rio Rollins


Last edited by Rio Rollins; 06-08-2011 at 08:37 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 5 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của Rio Rollins
  #2  
Old 02-08-2011, 04:23 PM
Rio Rollins's Avatar
Rio Rollins Rio Rollins is offline
Nhập Môn Tu Luyện
 
Tham gia: Jul 2011
Bài gởi: 8
Thời gian online: 16 giờ 37 phút 41 giây
Xu: 0
Thanks: 0
Thanked 20 Times in 5 Posts
Truyện kiếm hiệp dài tập Ôn Thụy An :

truy sát (tứ đại danh bộ chấn quan đông chi nhất )
vong mệnh (tứ đại danh bộ chấn quan đông chi nhị )

hung thủ (tứ đại danh bộ hội kinh sư chi nhất )
huyết thủ (tứ đại danh bộ hội kinh sư chi nhị )
độc thủ (tứ đại danh bộ hội kinh sư chi tam )
ngọc thủ (tứ đại danh bộ hội kinh sư chi tứ )
hội kinh sư (tứ đại danh bộ hội kinh sư chi ngũ )

đàm đình hội (tứ đại danh bộ tẩu long xà chi nhất )
toái mộng đao (tứ đại danh bộ tẩu long xà chi nhị )
đại trận trượng (tứ đại danh bộ tẩu long xà chi tam )
khai tạ hoa (tứ đại danh bộ tẩu long xà chi tứ )
bộ lão thử (tứ đại danh bộ tẩu long xà chi tứ )
đả lão hổ (tứ đại danh bộ tẩu long xà chi ngũ )
viên hầu nguyệt (tứ đại danh bộ tẩu long xà chi thất )
tẩu long xà (tứ đại danh bộ tẩu long xà chi bát )
mãnh quỷ miếu (tứ đại danh bộ tẩu long xà chi cửu )
bạch cốt tinh (tứ đại danh bộ tẩu long xà chi thập )
quỷ quan môn (tứ đại danh bộ tẩu long xà chi thập nhất )
thiết bố sam (tứ đại danh bộ tẩu long xà chi thập nhị )
đỗ tiểu nguyệt (tứ đại danh bộ tẩu long xà chi thập tam )
kim chung tráo (tứ đại danh bộ tẩu long xà chi thập tứ )

yêu hồng (tứ đại danh bộ phá thần thương chi nhất )
thảm lục (tứ đại danh bộ phá thần thương chi nhị )
diễm tuyết (tứ đại danh bộ phá thần thương chi tam ) 
ác hoa (tứ đại danh bộ phá thần thương chi tứ )

túng hoành (tứ đại danh bộ chiến thiên vương chi nhất )
phong lưu (tứ đại danh bộ chiến thiên vương chi nhị )
khoái hoạt (tứ đại danh bộ chiến thiên vương chi tam )  
hoành thụ (tứ đại danh bộ chiến thiên vương chi tứ )

nhất bất tố ·nhị bất hưu ·tam bất hồi đầu (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi nhất )
nhất cá đối thập nhất cá (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi nhị )
nhất nhân tố sự bát nhân đương (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tam )
thập nhất vạn hỏa cấp (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tứ )
trảm mã (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi ngũ )
thâm hầu (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi lục )
nhũ phòng (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi thất )
mãnh dược (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi bát )
nhất chích thảo nhân hỉ hoan đích thương dăng (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi cửu )
nhất điều mĩ diễm động nhân đích ngô công (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi thập )
nhất chích hảo nhân nan tố đích ô quy (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi thập nhất )
nhất chích thập phân văn tĩnh đích khiêu tảo (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi thập nhị )
đại xuất huyết (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi thập tam )
tiểu ô nha (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi thập tứ )
đại tương công (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi thập ngũ )
tiểu tương công (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi thập lục )
đắc thất hữu mệnh (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi thập thất )
không trung đại thạch (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi thập bát )
áp tại giang hồ (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi thập cửu )
bất hủ nhược mộng (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi nhị thập )
thất bại vi thành công động vũ (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi nhị thập nhất )
nhĩ tòng lai một hữu tại bối hậu thuyết nhân phôi thoại mạ ?(tứ đại danh bộ đấu tương quân chi nhị thập nhị )
thành công tiên sanh đích mụ mụ (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi nhị thập tam )
một hữu thuyết quá nhân phôi thoại đích khả dĩ bất khán (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi nhị thập tứ )
các vị thân ái đích phụ lão thúc bá huynh đệ tỉ muội môn (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi nhị thập ngũ )
hạ tam lạm (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi nhị thập lục )
thái bình môn (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi nhị thập thất )
kính thỉnh tạo phản nhất thứ (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi nhị thập bát )
đột nhiên ,hữu nhất chích nhãn tình (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi nhị thập cửu )
cánh nhiên ,hữu nhất chích tinh đình (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tam thập )
lực bạt sơn hà khí cái thế ngưu nhục diện (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tam thập nhất )
nhân sanh tự cổ thùy vô tử quan tài điếm (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tam thập nhị )
mộng huyễn không hoa (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tam thập tam )
thiểu niên thiết thủ (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tam thập tứ )
thập nhất diện mai phục (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tam thập ngũ )
bạch phát tam thiên đích trượng phu (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tam thập lục )
thường ngoạn đích nữ nhân (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tam thập thất )
lưỡng vãn tổ hiền (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tam thập bát )
nhất dạ diễm phương (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tam thập cửu )
ca thư dạ đái đao (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tứ thập )
truy thương nhân (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tứ thập nhất )
hiết thủ truy mệnh đấu tương quân (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tứ thập nhị )
đối tửu đương ca nhân sanh tam giác (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tứ thập tam )
thủy hổ truyện (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tứ thập tứ )
tẩu tỉnh pháp tử (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tứ thập ngũ )
a lạp bính thần đăng (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tứ thập lục )
phấn hồng sắc đích lão thái bà (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tứ thập thất )
đao kiến tiếu (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tứ thập bát )
hảo tĩnh đích hương (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi tứ thập cửu )  
hảo hương đích tĩnh (tứ đại danh bộ đấu tương quân chi ngũ thập )

thiểu niên lãnh huyết (tứ đại danh bộ đấu tương quân đệ nhất bộ )
thiểu niên truy mệnh (tứ đại danh bộ đấu tương quân đệ nhị bộ )
thiếu niên thiết thủ (tứ đại danh bộ đấu tương quân đệ tam bộ )
thiểu niên vô tình (tứ đại danh bộ đấu tương quân đệ tứ bộ )

long hổ phong vân (bạch y phương chấn mi chi nhất )
thí kiếm sơn trang (bạch y phương chấn mi chi nhị )
trường an nhất chiến (bạch y phương chấn mi chi tam )
lạc nhật đại kì (bạch y phương chấn mi chi tứ )
tiểu tuyết sơ tình (bạch y phương chấn mi chi ngũ )

không thủ đạo (kim chi hiệp giả chi nhất )
thạch đầu quyền (kim chi hiệp giả chi nhị )
thiết tuyến quyền (kim chi hiệp giả chi tam )
thai phong (kim chi hiệp giả chi tứ )
thiên thai (kim chi hiệp giả chi ngũ )

kiếm khí trường giang (thần châu kì hiệp chánh truyện chi nhất )
dược mã hoàng hà (thần châu kì hiệp chánh truyện chi nhị )
lưỡng nghiễm hào kiệt (thần châu kì hiệp chánh truyện chi tam )
giang sơn như họa (thần châu kì hiệp chánh truyện chi tứ )
anh hùng hảo hán (thần châu kì hiệp chánh truyện chi ngũ )
sấm đãng giang hồ (thần châu kì hiệp chánh truyện chi lục )
thần châu vô địch (thần châu kì hiệp chánh truyện chi thất )
tịch mịch cao thủ (thần châu kì hiệp chánh truyện chi bát )
thiên hạ hữu tuyết (thần châu kì hiệp chánh truyện chi cửu )

huyết hà xa (thần châu kì hiệp ngoại truyện đại tông sư chi nhất )
tiêu diêu du (thần châu kì hiệp ngoại truyện đại tông sư chi nhị )
dưỡng sanh chủ (thần châu kì hiệp ngoại truyện đại tông sư chi tam )
nhân gian thế (thần châu kì hiệp ngoại truyện đại tông sư chi tứ )

cương cực nhu chí minh (thần châu kì hiệp hậu truyện đại hiệp truyện kì chi nhất )
công tử tương (thần châu kì hiệp hậu truyện đại hiệp truyện kì chi nhị )
truyện kì trung đích đại hiệp (thần châu kì hiệp hậu truyện đại hiệp truyện kì chi tam )
thục trung đường môn (thần châu kì hiệp tục truyện )
đường phương nhất chiến (thần châu kì hiệp biệt truyện )

thủ noãn (bố y thần tương chi nhất )
tử nhân thủ chỉ (bố y thần tương chi nhị )
sát nhân đích tâm khiêu (bố y thần tương chi tam )
diệp mộng sắc (bố y thần tương chi tứ )
thiên uy (bố y thần tương chi ngũ )
lại dược nhân (bố y thần tương chi lục )
thúy vũ mi (bố y thần tương chi thất )
đao ba kí (bố y thần tương chi bát )

ca trung sơn (du hiệp nạp lan chi nhất )
cổ chi thương tâm nhân (du hiệp nạp lan chi nhị )
uyển cự đích bạch điểu (du hiệp nạp lan chi tam )
thùy sát liễu tha muội tử (du hiệp nạp lan chi tứ )
phụ tử (du hiệp nạp lan chi ngũ )
bất thắng tịch liêu đích tiểu hoa (du hiệp nạp lan chi lục )
vãn cúc (du hiệp nạp lan chi thất )
ma phiền (du hiệp nạp lan chi bát )
không trung truy không (du hiệp nạp lan chi cửu )
thùy bất phạ thùy (du hiệp nạp lan chi thập )
bất tử bất tán (du hiệp nạp lan chi thập nhất )
quái điểu quái phi (du hiệp nạp lan chi thập nhị )

mã thượng thượng mã (nạp lan nhất địch chi nhất )
hung thủ truy hung (nạp lan nhất địch chi nhị )
vương bất kiến vương (nạp lan nhất địch chi tam )
bang thủ đoạn thủ (nạp lan nhất địch chi tứ )
lượng kiếm khí kiếm (nạp lan nhất địch chi ngũ )
xuất đao đoạt đao (nạp lan nhất địch chi lục )
bào thối phế thối (nạp lan nhất địch chi thất )
nạp lan nhất địch (nạp lan nhất địch chi bát )

thê thảm đích đao khẩu (thất đại khấu cố sự ·trầm hổ thiện đại truyện chi nhất )
tế kiếm (thất đại khấu cố sự ·trầm hổ thiện đại truyện chi nhị )
chiến tương (thất đại khấu cố sự ·trầm hổ thiện đại truyện chi tam)
sấm tương (thất đại khấu cố sự ·trầm hổ thiện đại truyện chi tam tương quân kiếm pháp đệ nhị tập )
hãn tương (thất đại khấu cố sự ·trầm hổ thiện đại truyện chi tam tương quân kiếm pháp đệ tam tập )
phong tương (thất đại khấu cố sự ·trầm hổ thiện đại truyện chi tam tương quân kiếm pháp đệ tứ tập )
dũng tương (thất đại khấu cố sự ·trầm hổ thiện đại truyện chi tam tương quân kiếm pháp đệ ngũ tập )
tiếu tương (thất đại khấu cố sự ·trầm hổ thiện đại truyện chi tam tương quân kiếm pháp đệ lục tập )
ái tương (thất đại khấu cố sự ·trầm hổ thiện đại truyện chi tam tương quân kiếm pháp đệ thất tập )
xuy tương (thất đại khấu cố sự ·trầm hổ thiện đại truyện chi tam tương quân kiếm pháp đệ bát tập )  
phát tương (thất đại khấu cố sự ·trầm hổ thiện đại truyện chi tam tương quân kiếm pháp đệ cửu tập )  
phúc tương (thất đại khấu cố sự ·trầm hổ thiện đại truyện chi tam tương quân kiếm pháp đệ thập tập )  
sát tương (thất đại khấu cố sự ·trầm hổ thiện đại truyện chi tam tương quân kiếm pháp đệ thập nhất tập )  
kích tương (thất đại khấu cố sự ·trầm hổ thiện đại truyện chi tam tương quân kiếm pháp đệ thập nhị tập )  
tương quân !(thất đại khấu cố sự ·trầm hổ thiện đại truyện chi tương quân kiếm pháp đại kết cục )
hắc bạch đạo (thất đại khấu cố sự ·trầm hổ thiện đại truyện đệ tứ bộ )  

nữ thần bộ (nữ thần bộ hệ liệt chi nhất )
tiêu hồn (nữ thần bộ hệ liệt chi nhị )

đại hiệp tiêu thu thủy (giang hồ nhàn thoại chi nhất )
thần tương lí bố y (giang hồ nhàn thoại chi nhị )
lãnh huyết đích huyết (giang hồ nhàn thoại chi tam )
truy mệnh đích mệnh (giang hồ nhàn thoại chi tứ )
thiết thủ đích thủ (giang hồ nhàn thoại chi ngũ )
vô tình đích tình (giang hồ nhàn thoại chi lục )
bạch y phương chấn mi (giang hồ nhàn thoại chi thất )
hắc y ngã thị thùy (giang hồ nhàn thoại chi bát )
trương thán đích thán (giang hồ nhàn thoại chi cửu )
đường bảo ngưu đích ngưu (giang hồ nhàn thoại chi thập )
tuyết tại thiêu (thất bang bát hội cửu liên minh cố sự chi nhất )
du hiệp nạp lan (giang hồ nhàn thoại chi thập nhất )
lôi tổn đích tổn (giang hồ nhàn thoại chi thập nhị )
thích thiểu thương đích thương (giang hồ nhàn thoại chi thập tam )
tức hồng lệ đích lệ (giang hồ nhàn thoại chi thập tứ )
tô mộng chẩm đích mộng (giang hồ nhàn thoại chi thập ngũ )
trầm hổ thiện đích thiện (giang hồ nhàn thoại chi thập lục )
chư cát tiên sanh (giang hồ nhàn thoại chi thập thất )
thứ khách đường trảm (giang hồ nhàn thoại chi thập bát )
nhàn thoại trung đích nhàn thoại (giang hồ nhàn thoại chi thập cửu )

sát sở (phương tà chân cố sự chi nhất )
phá trận (phương tà chân cố sự chi nhị )
ngạo cốt (phương tà chân cố sự chi tam )  
tĩnh phi (phương tà chân cố sự chi tứ )  
kinh mộng (phương tà chân cố sự chi ngũ )

ôn nhu nhất đao (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi nhất )
nhất nộ bạt kiếm (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi nhị )
vương tiểu thạch đích thạch (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi tam kinh diễm nhất thương đệ nhất thiên )
tiểu hạn (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi tam kinh diễm nhất thương đệ nhị thiên )
đại hạn (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi tam kinh diễm nhất thương đệ tam thiên )
bạch sầu phi đích phi (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi tứ thương tâm tiểu tiến đệ nhất thiên )
nguyên thập tam hạn (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi tam kinh diễm nhất thương đệ tứ thiên )
tứ đại danh bộ quyết chiến lục hợp thanh long (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi tam kinh diễm nhất thương đệ ngũ thiên )
nguyên thập tam hạn đích đại hạn (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi tam kinh diễm nhất thương đệ lục thiên )
ôn nhu đích nhu (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi tứ thương tâm tiểu tiến đệ nhị thiên )
lôi thuần đích thuần (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi tứ thương tâm tiểu tiến đệ tam thiên )
địch phi kinh đích kinh (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi tứ thương tâm tiểu tiến đệ tứ thiên )
tha đích chưởng (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi ngũ triêu thiên nhất côn quyển thượng )
nhĩ đích quyền (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi ngũ triêu thiên nhất côn quyển hạ )
ngã giá nhất cước (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi lục quần long chi thủ quyển thượng )
thiên địch (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi lục quần long chi thủ quyển trung ) 
thiên hạ mạc địch (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi lục quần long chi thủ quyển hạ )
nhĩ hữu nhất thủ (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi thất thiên hạ hữu địch quyển thượng )
giá nhân đích mệnh (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi thất thiên hạ hữu địch quyển trung )
đại gia đích sanh tử (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi thất thiên hạ hữu địch quyển hạ )
nộ phạm thiên điều (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi bát thiên hạ vô địch đệ nhất quyển )
xuất thất tử đệ (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng chi bát thiên hạ vô địch đệ nhị quyển )
thiên địch (thuyết anh hùng ·thùy thị anh hùng đại kết cục )

sát thân (thất bang bát hội cửu liên minh cố sự chi nhị )
thỉnh nhĩ động thủ vãn nhất điểm (thất bang bát hội cửu liên minh cố sự chi tam )
sát liễu nhĩ hảo mạ (thất bang bát hội cửu liên minh cố sự chi tứ )
vãn thượng đích tiêu thất (thất bang bát hội cửu liên minh cố sự chi ngũ )
thỉnh tá phu nhân nhất dụng (thất bang bát hội cửu liên minh cố sự chi lục )
ái thượng tha đích hòa thượng (thất bang bát hội cửu liên minh cố sự chi thất )
ái thượng hòa thượng đích tha (thất bang bát hội cửu liên minh cố sự chi bát )
tuyệt đối bất yếu nhạ ngã (thất bang bát hội cửu liên minh cố sự chi cửu )
chiến tăng dữ hà bình (thất bang bát hội cửu liên minh cố sự chi thập )

thử tình khả đãi thành truy kích (thử tình khả đãi thành truy kích chi nhất )
thương tâm khoái hoạt nhân (thử tình khả đãi thành truy kích chi nhị )
mộng trung tố mộng (thử tình khả đãi thành truy kích chi tam )
mộng truy ức mộng (thử tình khả đãi thành truy kích chi tứ )

hắc hỏa (lục nhân bang truyện kì chi nhất )
kim huyết (lục nhân bang truyện kì chi nhị )
hồng điện (lục nhân bang truyện kì chi tam )
lam nha (lục nhân bang truyện kì chi tứ )
lục phát (lục nhân bang truyện kì chi ngũ )

lí thái bạch (cổ chi hiệp giả chi nhất )  
tô đông pha (cổ chi hiệp giả chi nhị )  
tân khí tật (cổ chi hiệp giả chi tam )  
lục phóng ông (cổ chi hiệp giả chi tứ )  
hoắc khứ bệnh (cổ chi hiệp giả chi ngũ )  
thanh nguyệt (lục nhân bang truyện kì chi lục )  
bạch nhãn (lục nhân bang truyện kì chi thất )  
hoàng long (lục nhân bang truyện kì chi bát )
Tài sản của Rio Rollins


Last edited by Rio Rollins; 06-08-2011 at 08:35 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 4 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của Rio Rollins
  #3  
Old 03-12-2011, 07:32 PM
phuongvan phuongvan is offline
Nhập Môn Tu Luyện
 
Tham gia: May 2008
Bài gởi: 4
Thời gian online: 3 giờ 22 phút 51 giây
Xu: 0
Thanks: 3
Thanked 0 Times in 0 Posts
Truyện này link down die hết rồi mà.
Tài sản của phuongvan

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 15-04-2012, 01:49 PM
thanhtien09 thanhtien09 is offline
Nhập Môn Tu Luyện
 
Tham gia: Jan 2012
Bài gởi: 1
Thời gian online: 4 phút 14 giây
Xu: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Link chết hết rồi, bạn có thể up lại được không.
Tài sản của thanhtien09

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 17-07-2012, 01:32 PM
quanghungk quanghungk is offline
Nhập Môn Tu Luyện
 
Tham gia: Jul 2012
Bài gởi: 2
Thời gian online: 36 phút 29 giây
Xu: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Tài thật đấy, hình như mấy cái bộ truyện này lấy cùng 1 link hay sao ấy mà toàn thấy file not found thôi, ai có đủ làm ơn up lại với, đang muốn đọc mà ko đủ bộ thấy chán quá.
Tài sản của quanghungk

Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Từ khóa được google tìm thấy
ôn nhu nhất đao pdf, ôn nhu nhất đao prc, ôn thụy an ebook, ôn thụy an epub, ôn thụy an pdf, ôn thụy an prc, ôn thụy an truyện, đấu thần prc, bo y than tuong he liet, bo y than tuong prc, ebook ôn thụy an, ebook ôn thuỵ an, ebook nhat no bat kiem, ebook on nhu nhat dao, ebook on thuy an, ebook on thuy an full, ebook pha tran prc, ebook tieu thuyet pdf, ebook truyện pdf, ebook truyen dang pdf, ebook truyen on thuy an, ebook truyen pdf, giang son nhu hoa prc, kiem hiep on thuy an prc, kiemkhitruonggiang, ly bo y he liet, nữ thần bộ ebook, nữ thần bộ prc, nữ thần bộ.prc, nữ thần bộprc, ngao cot on thuy an, nghich thuy han full prc, nhat no bat kiem, nhat no bat kiem ebook, nhat no bat kiem prc, nhất nộ bạt kiếm, nu than bo.prc, on nhu nhat dao ebook, on nhu nhat dao pdf, on nhu nhat dao prc, on thuy an ebook, on thuy an epub, on thuy an full prc, on thuy an pha tran, on thuy an prc chuyen, on thuy an truyen, on thuy an tuyen tap, pha tran - on thuy an, pha tran ebook, pha tran on thuy an, sam dang giang ho, sat so prc, sat than prc, sát sở prc, sấm đãng giang hồ, tẩu long xà full pdf, tế kiếm prc, than chau vo dich, than tuong ly bo y prc, thần châu kỳ hiệp, tich mich cao thu prc, tieu thuyet ebook pdf, tong hop prc on thuy an, truyện, truyện ôn thụy an, truyện ôn thuỵ an, truyen ôn thụy an, truyen bo y than tuong, truyen dai ky ebook, truyen ebook pdf, truyen nu than bo, truyen o thuy an, truyen on thuy an, truyen than chau vo dich, truyen-on thuy an, tu dai danh bo .prc, tu dai danh bo 4vn, tu dai danh bo prc, tuyen tap on thuy an, tuyen tap on thuy an prc, tương dạ prc 4vn

Ðiều Chỉnh


©2008 - 2014. Bản quyền thuộc về hệ thống vui chơi giải trí 4vn.eu™
Diễn đàn phát triển dựa trên sự đóng góp của tất cả các thành viên
Tất cả các bài viết tại 4vn.eu thuộc quyền sở hữu của người đăng bài
Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi các bạn sử dụng thông tin tại 4vn.eu™